Do góry

Klienci biznesowi

Kancelaria

TRANSAKCJE ZBYWANIA PRZEDSIĘBIORSTW, FUZJE I PRZEJĘCIA (M&A)

Kancelaria adwokacka Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowicach od lat świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie transakcji zbywania przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części oraz przekształceń, fuzji i podziałów spółek prawa handlowego (M&A). Zespół kancelarii tworzą doświadczeni adwokaci, radcy prawni i prawnicy kompleksowo obsługujący klientów na każdym etapie procesu transakcyjnego, począwszy od audytu prawnego (due diligence), negocjacji warunków, przygotowania umów i dokumentacji po sfinalizowanie transakcji.

Skontaktuj się z naszą Kancelarią
tel. 32 749 80 50

Rozumiemy biznes, dlatego świadcząc usługi doradztwa prawnego w zakresie transakcji M&A kierujemy się przede wszystkim pragmatyzmem, szukamy rozwiązań praktycznych a jednocześnie gwarantujących bezpieczeństwo klienta i chroniących jego interesy. Staramy się dzielić wiedzą i wyjaśniać planowane procesy i ich skutki, tak, aby decyzja klienta była w pełni świadoma i odpowiadała jego założeniom biznesowym.

Adwokaci i radcy prawni naszej katowickiej kancelarii prawnej wielokrotnie reprezentowali klientów w procesach fuzji spółek (połączenie spółek przez przejęcie lub poprzez zawiązanie nowej spółki), przekształcenia spółek (przekształcenie spółki osobowej w kapitałową, przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego, przekształcenie spółki kapitałowej w osobową, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.). Nasza kancelaria prawna w Katowicach wspiera klientów w zakresie procesów związanych z aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółek prawa handlowego w zamian za udziały.

W przypadku transakcji, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa podobnie jak w przypadku procesu połączenie spółek koniecznym jest współdziałanie prawników różnych specjalizacji, w tym m.in. ekspertów z dziedzin: prawo pracy i prawo nieruchomości.

Skontaktuj się z naszą Kancelarią
tel. 32 749 80 50

Fuzje i przejęcia spółek

Obsługa transakcji związanych z połączeniem oraz przejmowaniem spółek prawa handlowego (mergers and acquisitions) stanowi jedną z wiodących specjalizacji kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni w Katowicach. Projekty dotyczące fuzji i przejęć kierowane są przez radcę prawnego Adriana Achtelika – partnera zarządzającego kancelarii.

W procesach tych wymagane jest nie tylko doświadczenie i biegła znajomość regulacji prawnych z różnych gałęzi prawa, ale również znajomość branży i umiejętność przewidywania następstw ekonomicznych i biznesowych planowanej akwizycji.

Zespół naszej kancelarii prawnej, tworzony przez adwokatów, radców prawnych i prawników – specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa, zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z połączeniem spółek przez przejęcie – z sytuacją taką mam do czynienia gdy jedna spółka (spółka przejmująca) przejmuje inną spółkę (spółkę przejmowaną), jak również połączeniem spółek poprzez zawiązanie nowego podmiotu (utworzenie nowej spółki). Prawnicy kancelarii prowadzą również wielopodmiotowe połączenia mające na celu reorganizację struktury korporacyjnej grupy spółek powiązanych.

Zapewniamy klientom naszej kancelarii prawnej bezpieczeństwo przeprowadzanych procesów, poprzedzając je audytem prawnym (due diligence), oceniając ryzyka, koordynując prace na poszczególnych etapach połączenia, tworząc harmonogramy i terminarze dla prowadzonego projektu.

Zbycie przedsiębiorstwa - aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa w transakcjach obejmujących przedsiębiorstwo oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zbycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

Adwokaci naszej kancelarii reprezentują zarówno stronę zbywającą jak i nabywającą przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. W każdym jednak przypadku przygotowanie transakcji wymaga rzetelnej analizy prawnej i sporządzenia często skomplikowanej umowy zabezpieczającej interesy klienta.

Niejednokrotnie transakcja obejmująca przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa wykorzystywana jest do wprowadzenia zmian organizacyjnych w ramach grupy kapitałowej (aport przedsiębiorstwa do spółki w zamian za udziały). Wspieramy klientów w tych procesach, proponując najbardziej optymalne rozwiązania prawne.

W transakcjach zbywania przedsiębiorstw adwokat lub radca prawny kancelarii współpracuje z zaufanymi biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami, doradcami podatkowymi oraz notariuszami, działającymi nie tylko na terenie miasta Katowice, ale również terenie całego kraju.