Do góry

Klienci biznesowi

Kancelaria

DUE DILIGENCE

Due diligence realizowane przez Kancelarię, naszych adwokatów i radców prawnych to kompleksowa analiza i audyt przedsiębiorstwa, wykonywane najczęściej na potrzeby nabycia lub inwestycji. Generalnie wskazać, można, że pod pojęciem tym kryje się zespół działań i czynności mających na celu ocenę struktury właścicielskiej firmy, dokumentacji wewnętrznej w zakresie jej zgodności z przepisami prawa, ale także przyjętą w przedsiębiorstwie praktyką postępowania. Analizie i audytowi prawnemu poddawane są wszelkie umowy i zasady ich wykonywania, statuty, regulaminy, wszelkie dokumenty pochodzącej od organów administracji państwowej – koncesje, licencje zezwolenia. Ocenie poddaje się także prawidłowość zgłoszeń do sądów rejestrowych oraz aktualność tych informacji. Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni z siedzibą  Katowicach, we współpracy z renomowanymi specjalistami, audytorami i biegłymi, poddaje analizie kondycję całości przedsiębiorstwa, jego rentowność, rentowność wyodrębnionych oddziałów czy przedstawicielstw. Nasi prawnicy analizują celowość, prawidłowość prowadzonych procesów sądowych, sądowoadministracyjnych, czy postępowań administracyjnych w tym podatkowych.

Cel due diligence

Celem due diligence jest niejednokrotnie sprzedaż lub zakup przedsiębiorstwa. Niemniej, nierzadko powodem zlecenia kompleksowego audytu jest wola oceny przez właściciela – najczęściej spółkę w grupie lub inny podmiot, kondycji oraz statusu przedsiębiorstwa. Taka ocena, przeprowadzona przez grono specjalistów, adwokatów i radców prawnych posiadających merytoryczną wiedzę prawną oraz doświadczenie pozwala kompleksowo spojrzeć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, daje możliwość oceny sensu podjętych do tej pory działań finansowych czy prawnych. Niejednokrotnie pozwala także „otworzyć oczy”, zrozumieć wadliwość posunięć biznesowych oraz umożliwia wdrożenie działań naprawczych,, restrukturyzacyjnych. Służymy pomocą, aby poprawić działanie Państwa firmy, w tych jej aspektach gdzie jest to niezbędne, zwłaszcza gdy idzie o materię prawną, wykonywanie umów i przestrzeganie ich zapisów.

Zasady współpracy przy analizie due diligence

Nie ma dwóch takich samych przedsiębiorstw oraz nie ma dwóch takich samych audytów. Generalizując i odwołując się do określonych wzorców postępowania przy due diligence,  można nie sprostać oczekiwaniom Klienta. Można nie spełnić celów due diligence. Pamiętać bowiem trzeba, że inaczej wyglądać będzie audyt przeprowadzany – przykładowo – w firmie produkcyjnej, a inaczej w przedsiębiorstwie zajmującym się międzynarodowym handlem ze skomplikowaną strukturą właścicielską. Aby możliwie poznać Państwa potrzeby, ocenić rozmiar koniecznych do podjęcia działań niezbędne będą spotkania, przedstawienie Państwa oczekiwań, a następnie ich analiza i przedstawienie sugestii oraz zakresu proponowanego przez nas audytu. Działania Kancelarii, Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni z siedzibą w Katowicach, prowadzone są zawsze w taki sposób, aby nie zakłócać bieżącego funkcjonowania firmy będącej przedmiotem due diligence. Swoim doświadczeniem gwarantujemy wysokie prawne standardy merytoryczne i reguły etyczne. Przy due diligence staramy się jednocześnie działać szybko, aby wynik analizy został przedstawiony w stosunkowo krótkim czasie.