Do góry

Klienci biznesowi

Kancelaria

WSPARCIE DZIAŁÓW HR/KSIĘGOWYCH/KADROWYCH

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i wiążąca się z tym stała współpraca z wewnętrznymi działami księgowymi i kadrowymi, jak również biurami rachunkowymi pozwoliła nam zrozumieć problemy, które mogą powstać w toku szerokorozumianej obsługi księgowej i kadrowo-płacowej firm.

Mamy świadomość, że prawo i finanse idą w parze, dlatego nasza kancelaria prawna Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowicach w ramach specjalizacji oferuje wsparcie prawne dla osób pełniących funkcje związane z obsługą księgową i kadrowo-płacową. Wiemy, że w obecnych czasach wykonywanie zawodu księgowego/księgowej jest szczególnie trudne w kontekście zawiłych, skomplikowanych oraz często zmieniających się regulacji prawnych, których znajomość niezbędna jest do realizacji usług przez biura rachunkowe oraz wewnętrzne działy księgowe funkcjonujące w strukturze organizacji. W ramach świadczonego doradctwa prawnego analizujemy i interpretujemy akty prawne, opracowywujem i opiniujemy dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, porozumienia, ale też i źródeł prawa pracy, takie jak regulamin pracy, regulamin wynagradzania.

Pomoc prawna adwokata obejmuje również kwestie związane z postępowaniami przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i organami skarbowymi, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w ramach późniejszego składania odwołań od decyzji i postępowania sądowego – reprezentacja adwokata przed sądem.

Sprawdź nasze pozostałe specjalizacje:
Prawo pracy dla pracodawcy
Kontrola podatkowa i celno-skarbowa
RODO

Dedykowane rozwiązania prawne

Świadczone przez adwokatów i radców prawnych naszej kancelarii usługi na rzecz księgowych obejmują również wsparcie księgowego/księgowej w poszukiwanie takich rozwiązań dla pracodawcy – klienta, które pozwolą mu odpowiednio zoptymalizować warunki pracy, lecz jednocześnie pozostaną w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. W tym zakresie opracowujemy dedykowane rozwiązania prawne. Wprowadzamy również politykę complience, tworzymy dokumentację związaną z ochroną danych osobowych (RODO), pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w ramach danej organizacji – tym samym wspieramy w tych nowych obowiązkach nakładanych na przedsiębiorców, które niejednokrotnie przekazywane są działom księgowym/kadrowym czy biurom rachunkowym, a które zwykle nie mają merytorycznego (prawnego) przygotowania w tym zakresie.

Ochrona biura rachunkowego przed roszczeniami

Współpracujemy z biurami rachunkowymi na terenie miasta Katowice i innych miast województwa śląskiego, chcącymi zapewnić swoi klientom najwyższy poziom usług i bezpieczeństwa w związku z prowadzoną obsługą księgową i kadrowo-płacową, jak również reprezentujemy księgowych w sporach sądowych dotyczących świadczonych usług (sprawy o odszkodowanie z OC biura rachunkowego, odszkodowanie za błedy księgowego).

W toku prowadzonej przez biura rachunkowe działalności gospodarczej, zwłaszcza wobec dynamicznie zmianiających się regulacji prawnych mogą zdarzyć się błedy. Niektóre z nich rodzą odpowiedzialność odszkodowawczą, inne nie wiążą się z powstaniem szkody majątkowej po stronie klienta biura rachunkowego.

Świadcząc usługi na rzecz księgowych w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych w pierwszej kolejności analizujemy zasadność zgłaszanych roszczeń w świetle obowiązujących przepisów prawa – tak co do zasady, jak i co do wysokości. Opracowywujemy odpowiedzi na zgłoszone żądania na etapie przedsądowym, dążąc do zażegnania sytuacji kryzysowej. Jeżeli jednak sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego adwokat naszej kancelarii prawnej reprezentuje biuro rachunkowe w toku procesu sądowego.

Zapewniamy biurom rachunkowym ochronę przed nieuzasadnionymi żądaniami klientów.