Do góry

Prawo
w biznesie

Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie. Zmiany od 30 czerwca 2022 roku.

24.06.2022
Zawezwanie do próby ugodowej - czym jest i jakie zmiany nastąpią od 30 czerwca 2022? Co do zasady każde nasze roszczenie (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi np. prawa własności),o którego zaspokojenie w odpowiednim czasie nie zadbamy przez podjęcie odpowiednich czynności może…

Specustawa Covid-19 i jej wpływ na rynek zamówień publicznych.

26.05.2022
Specustawa Covid-19 - czym jest, jakie są skutki jej wprowadzenia dla uczestników rynku publicznego? 8 marca 2020 roku, w związku z rozpoczynającą się wówczas epidemią koronawirusa, do polskiego porządku prawnego wprowadzono Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych…

Nowość w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego – NEWSLETTER KRS

12.05.2022
Newsletter KRS - Elektroniczny system powiadamiania przedsiębiorców. Już 19 maja 2022 roku ma ruszyć nowa usługa Krajowego Rejestru Sądowego – Newsletter KRS,w związku z przyjętym przez Rząd projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo prawne…

Estoński CIT – ryczałt od przychodów spółek

15.03.2022
Podsumowanie regulacji o tzw. estońskim CIT. Estoński CIT został uregulowany w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tzw. estoński CIT – czyli ryczałt od przychodów spółek – zakłada odejście od zasady,…

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – prawo holdingowe.

25.02.2022
Prawo holdingowe - projekt 2021. Co obejmuje nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (KSH)? Kwestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem grup spółek, zwanych też holdingami i koncernami, były dotychczas pozostawione w głównej mierze praktyce. Ustawodawca nie wprowadził bowiem rozwiązań o charakterze systemowym,…

Spółka komandytowa w polskim ładzie.

26.01.2022
Nowe regulacje dla spółek komandytowych w Polskim Nowym Ładzie. Rewolucja dla spółek komandytowych w Polskim Nowym Ładzie. Zmiany wprowadzone Polskim Ładzie odbijają się także w przestrzeni prawa spółek handlowych i ich wspólników. Jedną ze spółek, których zmiany Polskiego Ładu nie…