Do góry

Prawo
w biznesie

Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie. Zmiany od 30 czerwca 2022 roku.

24.06.2022
Zawezwanie do próby ugodowej - czym jest i jakie zmiany nastąpią od 30 czerwca 2022? Co do zasady każde nasze roszczenie (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi np. prawa własności),o którego zaspokojenie w odpowiednim czasie nie zadbamy przez podjęcie odpowiednich czynności może…

Specustawa Covid-19 i jej wpływ na rynek zamówień publicznych.

26.05.2022
Specustawa Covid-19 - czym jest, jakie są skutki jej wprowadzenia dla uczestników rynku publicznego? 8 marca 2020 roku, w związku z rozpoczynającą się wówczas epidemią koronawirusa, do polskiego porządku prawnego wprowadzono Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych…

Nowość w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego – NEWSLETTER KRS

12.05.2022
Newsletter KRS - Elektroniczny system powiadamiania przedsiębiorców. Już 19 maja 2022 roku ma ruszyć nowa usługa Krajowego Rejestru Sądowego – Newsletter KRS,w związku z przyjętym przez Rząd projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo prawne…

Estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek

15.03.2022
Podsumowanie regulacji o tzw. estońskim CIT. Estoński CIT został uregulowany w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tzw. estoński CIT – czyli ryczałt od dochodów spółek – zakłada odejście od zasady,…

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – prawo holdingowe.

25.02.2022
Prawo holdingowe - projekt 2021. Co obejmuje nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (KSH)? Kwestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem grup spółek, zwanych też holdingami i koncernami, były dotychczas pozostawione w głównej mierze praktyce. Ustawodawca nie wprowadził bowiem rozwiązań o charakterze systemowym,…

Spółka komandytowa w polskim ładzie.

26.01.2022
Nowe regulacje dla spółek komandytowych w Polskim Nowym Ładzie. Rewolucja dla spółek komandytowych w Polskim Nowym Ładzie. Zmiany wprowadzone Polskim Ładzie odbijają się także w przestrzeni prawa spółek handlowych i ich wspólników. Jedną ze spółek, których zmiany Polskiego Ładu nie…

Likwidacja spółki komandytowej – w jaki sposób?

16.12.2021
Kilka słów o trybie i zasadach likwidacji spółki komandytowej. Rozwiązanie spółki komandytowej - podstawowe informacje Likwidacja spółki komandytowej jest procesem, którego celem jest ustanie bytu spółki poprzez jej wykreśleniez Krajowego Rejestru Sądowego, a polega na zakończeniu bieżącego prowadzenia działalności spółki,…

Upadłość konsumencka – czym jest? Jak ogłosić upadłość konsumencką, jakie są skutki?

16.11.2021
Czym jest upadłość konsumencka? Jak wygląda ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czy upadłość konsumencka jest rozwiązaniem na problemy z długami? Upadłość konsumencka coraz częściej utożsamiana pozostaje z uwolnieniem od długów, umorzeniem czy też wykreśleniem zobowiązań. W końcu przekaz taki…

Limit kosztów finansowania dłużnego – Zmiany od 2022 roku.

09.11.2021
Limit kosztów finansowania dłużnego - jakie zmiany szykuje tzw. ,,Polski Ład"? Limit Kosztów Finansowania Dłużnego - Zmiany od 2022 roku. Jedną ze zmian, proponowanych w ramach tzw. „Polskiego Ładu” są zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego. Nowelizacja obejmuje wysokość limitów…

Co oznacza wyłączenie rękojmi dla przedsiębiorców?

22.10.2021
Wyłączenie rękojmi w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami. Wyłączenie rękojmi dla przedsiębiorców - czym jest? Obowiązujące przepisy w różny sposób regulują zasady rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej w umowach zawieranych w relacji przedsiębiorca-konsument (B2C) oraz pomiędzy przedsiębiorcami (B2B). Konsumentowi,…

Jak rozpocząć działalność gospodarczą związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów?

11.10.2021
Działalność związana z gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów. Jak rozpocząć działalność gospodarczą związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem  odpadów Jeżeli przedsiębiorca planuje rozpocząć lub rozszerzyć działalność gospodarczą poprzez zbieranie i przetwarzanie odpadów, musi pamiętać, że działalność taka wymaga uzyskania zezwolenia. Decyzję w przedmiocie jego udzielenia…

Jak określić status przedsiębiorcy MŚP na potrzeby pomocy publicznej?

03.09.2021
Pomoc publiczna a status MŚP Pomoc publiczna a powiązania z innymi podmiotami – przedsiębiorstwa partnerskie i powiązane przy ustalaniu statusu MŚP. Wobec rozpowszechnionych form dostępnej pomocy publicznej ze środków europejskich, coraz częstszym zjawiskiem jest nieprawidłowe określenie własnego statusu jako mikro-,…