Do góry

Prawo
w biznesie

Likwidacja spółki komandytowej – w jaki sposób?

16.12.2021
Kilka słów o trybie i zasadach likwidacji spółki komandytowej. Rozwiązanie spółki komandytowej - podstawowe informacje Likwidacja spółki komandytowej jest procesem, którego celem jest ustanie bytu spółki poprzez jej wykreśleniez Krajowego Rejestru Sądowego, a polega na zakończeniu bieżącego prowadzenia działalności spółki,…

Upadłość konsumencka – czym jest? Jak ogłosić upadłość konsumencką, jakie są skutki?

16.11.2021
Czym jest upadłość konsumencka? Jak wygląda ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czy upadłość konsumencka jest rozwiązaniem na problemy z długami? Upadłość konsumencka coraz częściej utożsamiana pozostaje z uwolnieniem od długów, umorzeniem czy też wykreśleniem zobowiązań. W końcu przekaz taki…

Limit kosztów finansowania dłużnego – Zmiany od 2022 roku.

09.11.2021
Limit kosztów finansowania dłużnego - jakie zmiany szykuje tzw. ,,Polski Ład"? Limit Kosztów Finansowania Dłużnego - Zmiany od 2022 roku. Jedną ze zmian, proponowanych w ramach tzw. „Polskiego Ładu” są zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego. Nowelizacja obejmuje wysokość limitów…

Co oznacza wyłączenie rękojmi dla przedsiębiorców?

22.10.2021
Wyłączenie rękojmi w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami. Wyłączenie rękojmi dla przedsiębiorców - czym jest? Obowiązujące przepisy w różny sposób regulują zasady rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej w umowach zawieranych w relacji przedsiębiorca-konsument (B2C) oraz pomiędzy przedsiębiorcami (B2B). Konsumentowi,…

Jak rozpocząć działalność gospodarczą związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów?

11.10.2021
Działalność związana z gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów. Jak rozpocząć działalność gospodarczą związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem  odpadów Jeżeli przedsiębiorca planuje rozpocząć lub rozszerzyć działalność gospodarczą poprzez zbieranie i przetwarzanie odpadów, musi pamiętać, że działalność taka wymaga uzyskania zezwolenia. Decyzję w przedmiocie jego udzielenia…

Jak określić status przedsiębiorcy MŚP na potrzeby pomocy publicznej?

03.09.2021
Pomoc publiczna a status MŚP Pomoc publiczna a powiązania z innymi podmiotami – przedsiębiorstwa partnerskie i powiązane przy ustalaniu statusu MŚP. Wobec rozpowszechnionych form dostępnej pomocy publicznej ze środków europejskich, coraz częstszym zjawiskiem jest nieprawidłowe określenie własnego statusu jako mikro-,…