Do góry

Rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej (EUIPO) – krok po kroku

24.02.2023 | Prawo w biznesie

Nie ulega wątpliwości, że rozpoznawalny znak towarowy odpowiada za sukces danej marki, czy linii produktów oraz usług. Warto zatem zadbać, już na etapie planowania strategii marketingowej, o odpowiednie zabezpieczenie prawa do znaku towarowego i zweryfikowanie, czy aby na pewno nasz znak towarowy nie narusza praw innych podmiot.

SPIS TREŚCI:

  1. Jak chronić znak towarowy?
  2. Zgłoszenie-znaku-towarowego-w-EUIPO

Jak chronić znak towarowy?

Istnieje kilka działających równolegle systemów w zakresie ochrony znaków towarowych. Jednak w celu zapewnienia ochrony znaku w większej liczbie państw członkowskich UE należy skorzystać z drogi europejskiej – rejestracji znaku towarowego w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej - European Union Intellectuall Property Office).

Znaki towarowe UE zapewniają ochronę znaku we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Poniżej opisujemy jak przebiega rejestracja znaku towarowego w EUIPO.

Zgłoszenie znaku towarowego w EUIPO

Zgłoszenie znaku towarowego w EUIPO możliwe jest zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, z tym że druga opcja jest o 150 euro tańsza i dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników – możliwość zgłoszenia powstaje albo z konta prawnika działającego na rzecz stowarzyszenia/kancelarii lub w imieniu własnym albo z konta zawodowego pełnomocnika przed EUIPO, oczywiście zgłosić może też sam klient bądź jego pracownik.

Zgłoszenie może być procedowane w dwóch trybach:

Na etapie przygotowania do zgłoszenia ważne jest, aby sprawdzić dostępność znaku towarowego, czy jest już zarejestrowany podobny znak towarowy na te same lub część tych samych towarów lub usług, można do tego użyć baz danych eSearch plus  oraz TMview; aby kwalifikować się do rejestracji, znak towarowy musi mieć charakter odróżniający i nie może stanowić opisu sprzedawanych towarów lub usług.

Istotne jest więc także, aby do wybranego znaku towarowego przyporządkować klasę/klasy nicejskie, która grupuje według schematu towary i usługi, a następnie również poszczególne towary bądź usługi, od liczby klas będą zależeć koszty rejestracji:

Zatem przykładowo za rejestrację znaku towarowego obejmującego cztery klasy nicejskie zapłacimy 1200 euro;

Opłaty raz wpłacone, nie zostają zwrócone nawet gdy znak nie zostanie zarejestrowany; opłata będzie wzrastać z każdą kolejną klasą nicejską, a nie z wyborem większej liczby towarów w danej klasie, jednakże wybranie dużej liczby towarów w danej klasie niesie za sobą ryzyko dłuższego postepowanie rejestracyjnego oraz narażenia na konflikty z innymi znakami towarowymi;

Opłaty za znaki towarowe można uiszczać kartą kredytową (podaje się dane karty w trakcie zgłaszania formularza), przelewem bankowym (płatność odroczona, dane do przelewu zostają wygenerowane wraz potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia – potwierdzenie przelewu należy przesłać w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku o rejestrację, należy pamiętać, że przelewy zagraniczne to co najmniej 2 dni robocze) lub za pomocą rachunku bieżącego EUIPO („portfel” pełnomocnika w User Area, który wcześniej musi zostać zaopatrzony w środki); urząd oferuje właścicielom rachunków bieżących usługę online obejmującą dostęp do wszystkich transakcji i informacji na ich rachunkach bieżących;

EUIPO przystępuje do rozpatrywania zgłoszenia dopiero po otrzymaniu płatności; ponadto aby zgłoszenie było procedowane w trybie fast track jesteśmy zobligowani do przesłania opłaty niezwłocznie (czyli w przeciągu tygodnia od dnia złożenia zgłoszenia).

Znak towarowy UE jest ważny przez 10 lat; może być odnawiany bezterminowo, każdorazowo 10 lat za każde odnowienie, opłaty pozostają niezmienne.

Po zarejestrowaniu znaku towarowego istnieje możliwość ograniczania wykazu towarów i usług, którym znak odpowiada, ale nie ma możliwości poszerzania tego katalogu, taki zabieg jest po prostu nowym zgłoszeniem; więc istotnym elementem przygotowania do rejestracji jest stworzenie katalogu towarów lub usług z klasyfikacji nicejskiej.

Kreując wykaz towarów i usług zaleca się korzystać  z terminologii zastosowanej w klasyfikacji, przyspieszy to rejestrację znaku towarowego tryb fast track; możemy oczywiście podawać własne nazwy towarów bądź usług, wtedy jednak wypadniemy z tego trybu.

Przed wypełnianiem formularza, istnieje możliwość przygotowania wykazu towarów i usług, który jest edytowalny i przechowywany w User Area w zakładce Administrator Towarów i Usług, dzięki temu można na spokojnie skonsultować z klientem jakie towary bądź usługi mają być objęte znakiem towarowym, a następnie tak przygotowany i zapisany wykaz można eksportować bezpośrednio do zgłoszenia, z praktycznego punktu widzenia dobrze jest jeżeliwykaz towarów bądź usług ma mniej niż 500 pozycji, wtedy też mamy pewność, że nasza rejestracja będzie procedowana w trybie fast track;

Gdy mamy już sprawdzoną dostępność znaku towarowego oraz przygotowany wykaz towarów bądź usług, możemy przejść do formularza zgłoszeniowego, którego odnajdziemy w Znaki towarowe Droga do rejestracji Dokonaj zgłoszenia teraz i po wybraniu drugiego formularza – dla ekspertów, [UWAGA] jeżeli mamy przygotowany wcześniej wykaz towarów i usług na naszym profilu w User Area to należy otworzyć formularz przez zakładkę, w której jest zapisany wykaz User Area Administrator Towarów i Usług w polu działania znajduje się opcja eksportuj do e-zgłoszenia, następnie wybieramy formularz zaawansowany (bezpośrednio w formularzu istnieje możliwość modyfikacji wykazu pod kątem usunięcia poszczególnych pozycji).

Jeżeli jest to pierwsze zgłoszenie to użytkownik nie posiada numeru referencyjnego, jest on nadawany przez Urząd po dokonaniu pierwszego zgłoszenia.

Zastrzeżenie pierwszeństwa dla znaku towarowego można zgłosić przez 6 miesięcy od daty zgłoszenia w kraju.

Jeżeli zgłaszający znak towarowy UE wystawił towary lub usługi oznaczone zgłaszanym znakiem podczas oficjalnie uznanej wystawy, może on w terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego wystawienia zastrzec prawo pierwszeństwa z wystawienia, należy przedłożyć dowody na wystawienie.

Jeżeli zgłaszający lub właściciele znaku towarowego Unii Europejskiej dokonali wcześniej rejestracji identycznego krajowego lub międzynarodowego znaku towarowego wywołującej skutki w jednym lub kilku państwach członkowskich w odniesieniu do identycznych towarów i usług, mogą ubiegać się o zastrzeżenie starszeństwa tego znaku w zgłoszeniu znaku towarowego UE, w ciągu 2 miesięcy od dokonania zgłoszenia lub w dowolnym momencie po rejestracji znaku towarowego UE, zachowując swoje wcześniejsze prawa, nawet jeśli nie przedłużą ważności wcześniej zgłoszonego znaku.

Język towarów lub usług musi być taki sam jak pierwszy język zgłoszenia.

W formularzu uzupełniamy rubrykę dot. Zgłaszającego, którym jest właściciel znaku towarowego – podmiot w imieniu którego działa pełnomocnik. Zgłaszany znak towarowy będzie na ogół znakiem indywidualnym, formularz daje możliwość zgłoszenia następujących rodzajów znaków:

Na etapie zgłaszania znaku towarowego możliwe jest skorzystanie z opcji, pn.: Krajowe oraz unijne sprawozdania z poszukiwań, w celu weryfikacji statusu znaku towarowego, niemniej są one dodatkowo płatne i tak naprawdę rolą pełnomocnika jest uprzednie sprawdzenie dostępności znaku towarowego za pomocą baz wymienionych powyżej.

Zgłoszenie można na każdym etapie zapisać jako wersję roboczą i wrócić do niego w User Area w zakładce Projekty, problem może pojawić się jeżeli dodamy załączniki – wtedy w praktyce może pojawić się błąd, dlatego złączniki należy dodać na samym końcu przed wysłaniem zgłoszenia.

W informacjach uzupełniających można dodać załączniki np. pełnomocnictwo - powinno zostać udzielone na formularzu przewidzianym przez EUIPO (edytowalny PDF).

Dokument pełnomocnictwa nie jest wymagany przez Urząd, można go złożyć, ale nie istnieje taka konieczność, na etapie dalszego postępowania to Urząd może wystosować takie żądanie o przesłanie pełnomocnictwa bądź druga strona złoży o to wniosek (np. w momencie składani sprzeciwu dot. znaku towarowego).

Po zaakceptowaniu tłumaczenia wykazu na drugi język, podpisaniu i wysłaniu zgłoszenia, otrzymujemy potwierdzenie jego przyjęcia przez EUIPO wraz z danymi do przelewu, jeżeli tą formę płatności wybraliśmy, wtedy należy pamiętać aby dosłać potwierdzenie na adres e- mail fee.information@euipo.europa.eu bądź w User Area Dashboard wybieramy intersujący nas znak towarowy Działania i wiadomości Płatność Złóż dowód płatności.

Zmiany można wprowadzać tylko w dniu złożenia wniosku, nie można również później dodać więcej towarów, usług bądź klas po złożeniu wniosku.

W przypadku gdy w aplikacji pojawił się jakiś brak, to istnieje możliwość w terminie 2- miesięcznym uzupełnienia aplikacji. Termin liczony jest od dnia otrzymania oficjalnego powiadomienia – można wnosić do Urzędu o dodatkowe przedłużenie terminu o 2 miesiące.

Cała procedura przebiega online, a EUIPO będzie kontaktował się za pomocą wiadomości pojawiających się w User Area.

Jeżeli są Państwo zainteresowani prawem własności intelektualnej lub zarejestrowaniem znaku towarowego w EUIPO zapraszamy do kontaktu z prawnikami naszej kancelarii prawnej.

Wróć

Autorzy

Martyna Piech
aplikant radcowski

  • obsługa prawna firm
  • spory cywilne
  • sprawy o odszkodowania

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

 

Czytaj też

Limit transakcji gotówkowych w 2023 roku i 2024 roku.

13.01.2023
W obecnym czasach coraz mniej płatności dokonywanych jest w formie gotówkowej. Z roku na rok, częściej płacimy kartą płatniczą czy dokonujemy przelewów elektronicznych. Formy te stanowią bezgotówkowe formy płatności. Jednak obrót gotówkowy nadal istnieje. Wiele osób, szczególnie starszych, woli płacić…

Pomoc prawna przy przekształcaniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. – krok po kroku

23.09.2022
Spis treści: Spółka komandytowa, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – różnice Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to dobry pomysł – jakie powody za tym przemawiają? Przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – procedura Plan przekształcenia…

Estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek

15.03.2022
Podsumowanie regulacji o tzw. estońskim CIT. Estoński CIT został uregulowany w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tzw. estoński CIT – czyli ryczałt od dochodów spółek – zakłada odejście od zasady,…