Do góry

Przetwarzanie złota inwestycyjnego – aspekty podatkowe.

22.11.2023 | Prawo w biznesie

Przetwarzanie złota inwestycyjnego a VAT

Wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży jubilerskiej i złotniczej popularnym rodzajem czynności są transakcje związane z nabywaniem złota inwestycyjnego, a następnie jego przetwarzaniem (przerobem), np. połączeniem z innymi surowcami, przetopieniem, złomowaniem, dokonywaniem czynności prowadzących do zmiany masy, składu oraz próby złota, a następnie wytwarzania z niego wyrobów jubilerskich w postaci pierścionków i obrączek innej próby oraz dokonywania zbycia tak wytworzonych wyrobów na rzecz innych podmiotów.

O ile transakcje związane z samym nabywaniem złota inwestycyjnego są zwolnione z podatku VAT, po myśli art. 122 ust. 1 ustawy o VAT, o tyle często spotykamy się z wątpliwościami ze strony klientów Kancelarii, czy późniejsze przetworzenie złota inwestycyjnego będzie w jakiś sposób wpływać na wcześniejszą transakcję związaną z nabyciem tego złota, w szczególności czy powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT, jeśli złoto nie zostanie sprzedane w niezmienionej formie. Jednocześnie, u klientów wzbudza niepokój fakt, czy przetworzenie złota inwestycyjnego powodować będzie konieczność dopełnienia dalej idących formalności, poza tymi związanymi z wprowadzaniem do obrotu towarów ze złota, a wynikających z ustawy Prawo dewizowe.

Przedsiębiorcy często dokumentują czynności przetworzenia złota inwestycyjnego za pomocą protokołu likwidacji towaru oraz protokołu wytworzenia towaru, bez prowadzenia innej ewidencji, zaś sprzedaż wyrobów wytworzonych ze złota inwestycyjnego na rzecz kontrahentów dokumentowana jest wyłącznie fakturą VAT, względnie dowodem nadania przesyłki zawierającej produkt.

Korzystna interpretacja podatkowa w sprawie przetwarzania złota inwestycyjnego.

Po przeprowadzonych analizach, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0113-KDIPT1-2.4012.537.2023.3.JSZ) potwierdził nasze stanowisko, zgodnie z którym sprzedaż towarów wykonanych z przetworzonego złota inwestycyjnego, jeśli po przerobieniu towary te nie stanowią złota inwestycyjnego, opodatkowana będzie podatkiem VAT w stawce podstawowej 23%, zaś same czynności związane z późniejszym przetworzeniem złota inwestycyjnego nie powodują opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji nabycia tegoż złota.

Zarówno przepisy ustawy o podatku VAT, jak też i inne przepisy prawa nie normują sytuacji, w której późniejsze czynności polegających na przetworzeniu złota inwestycyjnego i wykonaniu z niego biżuterii, miałyby wpływać na kwestie opodatkowania zarówno samego nabycia złota, jak i sprzedaży towarów na rzecz innych przedsiębiorców. Do ww. czynności należy więc wprost stosować regulacje przewidziane art. 122 oraz 41 Ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, czynności związane z nabyciem złota inwestycyjnego pozostają zwolnione z opodatkowania niezależnie od tego, jaki będzie wyglądał dalszy obrót tymże złotem, w szczególności czy zostanie ono przetworzone i do jakiej formy.

Późniejsze czynności faktyczne nie powodują więc konieczności zapłaty podatku od czynności związanych z nabyciem złota. Z kolei wykonanie z przetworzonego złota inwestycyjnego biżuterii złotej innej próby, a następnie jej sprzedaż, podlega opodatkowaniu podatkiem w stawce podstawowej 23%, gdyż żadne przepisy prawa nie wskazują na wyjątek od tego reguły. Zatem fakt, iż sprzedawany towar wytworzono z materiału stanowiącego złoto inwestycyjne, nie ma wpływu na okoliczność, czy dana czynność będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług czy też nie, jeśli sam sprzedawany towar nie stanowi złota inwestycyjnego.

Jednocześnie, same czynności związane z zakupem i następnie przetwarzaniem oraz dalszą odsprzedażą towarów wykonanych z przetworzonego złota inwestycyjnego, nie wymagają spełnienia dodatkowych warunków formalnych lub sporządzania dokumentacji w tym zakresie, dokumentującej przedsięwzięte czynności. Zatem sposób, w jaki przedsiębiorca dokumentuje ww. czynności (i czy w ogóle to czyni) pozostaje irrelewantny dla kwestii podatkowych.

Pomoc prawna w zakresie VAT, lub prawa probierczego?

Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą w zakresie podatku VAT, potrzebujesz pomocy w postępowaniu podatkowym, lub poszukujesz informacji dotyczącej prawa probierczego – zapraszamy do kontaktu 32 749 80 50, kontakt@asiw.pl.

Wróć

Autorzy

Daria Legierska-Kowolik
adwokat

  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy oraz prawa cywilnego i zobowiązań
  • kompleksowe rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy dla spółek handlowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego
  •  obsługa Klientów biznesowych Kancelarii z branży budowlanej
  •  sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

Czytaj też

Odpowiedzialność zarządu w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o. w świetle nowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

23.05.2023
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową, która będąc osobą prawną, ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Charakterystyczne dla spółki z o.o. jest to, że odpowiedzialności za długi spółki nie ponoszą jej wspólnicy i co do zasady także i członkowie…

Pomoc prawna przy przekształcaniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. – krok po kroku

23.09.2022
Spis treści: Spółka komandytowa, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – różnice Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to dobry pomysł – jakie powody za tym przemawiają? Przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – procedura Plan przekształcenia…

Estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek

15.03.2022
Podsumowanie regulacji o tzw. estońskim CIT. Estoński CIT został uregulowany w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tzw. estoński CIT – czyli ryczałt od dochodów spółek – zakłada odejście od zasady,…