Do góry

Klienci biznesowi

Kancelaria

SĄDOWE SPRAWY GOSPODARCZE

Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni w Katowicach zapewnia reprezentację sądową naszych Klientów, realizowaną przez adwokatów i radców prawnych. Sądowe sprawy gospodarcze nie są elementem pożądanym w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Niemniej są  niejednokrotnie, immanentnie z biznesem związane. Wieloletnia praktyka reprezentacji sądowej, skłania nas do wniosku, że sporów sądowych w biznesie należy unikać, jakkolwiek nie za wszelką cenę. W obliczu nieustępliwości kontrahenta lub klienta wejście na drogę sądową będzie oczywiście konieczne i potrzebne. W tym kontekście, szczególnego znaczenia nabiera szybkość i zdecydowane działanie Kancelarii, adwokata i radcy prawnego. Im szybciej bowiem dojdzie do zainicjowania sprawy sądowej, tym więcej cennych dni zyskuje nasz Klient. Reprezentujemy w toku skomplikowanych spraw gospodarczych, w sporach dotyczących relacji pomiędzy wspólnikami spółek, sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu. Starając się przewidzieć losy i długość trwającego postępowania sądowego, przygotowujemy długofalowe strategie prowadzenia sporu, aby wyeliminować ryzyko negatywnych konsekwencji dla naszego Klienta.

Dochodzenie roszczeń, sprawy gospodarcze o zapłatę, odszkodowania, oraz windykacja wierzytelności to jeden działów prężnie rozwijających się w naszej Kancelarii. Skuteczność działań windykacyjnych jest elementem niezwykle istotnym i cenionym przez Klientów naszej Kancelarii prawnej. Nieuregulowane płatności, upadłości dłużników, ukrywanie i zbywanie majątku to przypadki z jakimi spotykamy się bardzo często. Doświadczenie i znajomość praw rynku nauczyły nas, że nie wolno w takich sprawach pozostawać biernym. Windykacja wierzytelności to konieczność podejmowania zdecydowanych, często nieszablonowych, kroków prawnych. Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe adwokata lub radcy prawnego w toku procesu sądowego, aż do prawomocnego zakończenia postępowania, a także w zależności od zakresu zlecenia, na etapie postępowania egzekucyjnego.

Sprawy gospodarcze

Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni  z siedzibą w Katowicach, reprezentuje w sprawach gospodarczych, pomiędzy przedsiębiorcami. Nasza reprezentacja dotyczy w szczególności spraw o zapłatę,  spraw związanych z niewykonaniem i nienależytym wykonaniem umów, związanych z najmem, dzierżawą, umowami sprzedaży lub dotyczących prawa rzeczowego. Przedmiotem spraw gospodarczych i reprezentacji sądowej, są także odszkodowania, sprawy pomiędzy wspólnikami spółek handlowych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, czy związane z odpowiedzialnością członków zarządu.

Wadliwa umowa lub  kontrakt, nienależyte wykonanie zobowiązania, brak właściwej analizy zawartego z kontrahentem porozumienia, błędna ocena prawno-finansowa partnera, podpisywanie szkodzących przedsiębiorcy dokumentów, skutkują najczęściej sporem sądowym. Złożoność sytuacji i stanów faktycznych rodzi konieczność formułowania niejednokrotnie skomplikowanych powództw, pism procesowych i środków odwoławczych wymagających nie tylko wiedzy prawniczej, ale także kreatywności i znajomości branży. To właśnie rolą pełnomocnika, adwokata lub radcy prawnego, jest zapewnienie reprezentacji Klienta z najwyższą możliwą starannością, tak, aby – o ile to możliwe – spór na sali sądowej był sporem zwycięskim. W tym zakresie nasza Kancelaria adwokacka zapewnia profesjonalną reprezentację interesów Klienta. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w sprawach o skomplikowanych stanach faktycznych i prawnych. Reprezentujemy nie tylko przed Sądami Rejonowym, Okręgowym i Apelacyjnym w Katowicach, ale także na terenie całego kraju.

Egzekucja komornicza

Windykacja należności jako pewien proces działań prawnych i faktycznych jest przez nas rozumiana nie tylko jako wygranie sporu sądowego, ale rzeczywiste odzyskanie kapitału naszych Klientów. Uzyskanie korzystnego wyroku sądowego, czy nakazu zapłaty, stanowi bardzo często dopiero początek w walce z nierzetelnym kontrahentem. Prawnicy, adwokaci i radcy prawni Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy z siedzibą w Katowicach, biorą czynny udział w działaniach windykacyjnych, w tym tych na etapie postępowania egzekucyjnego. Strategia naszego postępowania nigdy nie ogranicza się do inicjowania samych postępowań cywilnych i szablonowych działań windykacyjnych. Kancelaria adwokacka podejmuje się spraw trudnych o złożonym charakterze prawnym i faktycznym, wymagających wiedzy i doświadczenia. Nie ograniczajmy się jednocześnie wyłącznie do reprezentowania Klienta na terenie województwa śląskiego i miasta Katowice. Współpraca z najskuteczniejszymi kancelariami komorniczymi w Katowicach, oraz całej Polsce gwarantuje bowiem Kancelarii możliwość pełnego monitorowania przebiegu postępowania egzekucyjnego. Staramy się przy tym aby egzekucja i windykacja wierzytelności była nie tylko skuteczna, ale także szybka.

Niestety często bez dynamizowania postępowania egzekucyjnego, brania w nim aktywnego udziału i właściwej reprezentacji, wierzyciel może nie uzyskać należnych mu środków. Udział pełnomocnika (adwokat radca prawny) – wydaje się więc być w tym przypadku elementem koniecznym, aby działania podejmowane na etapie postępowania egzekucyjnego miały sens i przyniosły zamierzony efekt.