Do góry

Klienci biznesowi

Kancelaria

WSPARCIE STARTUPÓW

Pomysł na biznes to jedno, a jego uruchomienie i wdrożenie, zwłaszcza w zetknięciu z przepisami, lub licznymi wymogami prawnymi to drugie. Podobnie rzecz się ma z rozpoczęciem działalności i współpracą z inwestorem – czasami jego oczekiwania, warunki współpracy wymagają kompleksowej pomocy prawnej. Kancelaria wspiera startupy! Nasze wsparcie dla startupów obejmuje to czego twórcy, pomysłodawcy, założyciele potrzebują na początku swojej biznesowej drogi. Pomagamy przy tworzeniu optymalnych struktur właścicielskich, pomagamy kształtować relacje z inwestorami, negocjować warunki z funduszami venture capital. Pomagamy we wprowadzaniu nowych produktów na rynek. W toku obsługi prawnej, pomagamy też w codziennej pracy i rozwoju startupu,  analizując otaczającą rzeczywistość prawną, przygotowując niezbędną dokumentację, rejestrując znaki towarowe, analizując lub przygotowując therm sheety, umowy inwestycyjne, umowy z kontrahentami, regulaminy sklepów internetowych. Wspieramy także e-commerce. Wiemy jak wspierać startupy i cieszymy się, że możemy im towarzyszyć gdy stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie. Przy wysokim poziomie usług, staramy się przy tym być finansowo dostępni.

Struktura organizacyjna startupu

Pomagamy przy wyborze odpowiedniej formy prawnej startupu. Zawsze staramy się – o ile to tylko możliwie i bezpieczne dla wspólników lub właściciela – upraszczać strukturę organizacyjną firmy.

Doradzamy i analizujemy różne warianty, w tym planowane do wdrożenia rozwiązania w przyszłości. Pomagamy w ocenie ryzyka związanego z funkcjonowaniem startupu, na poziomie wewnętrznym – w relacjach ze wspólnikami oraz na poziomie zewnętrznym – w relacjach z kontrahentami i inwestorami.  Chcemy pomóc „poukładać” biznes tak, aby wspólnicy czy założyciele mogli skupić się na tym, co dla nich najważniejsze, to jest pracy na rzecz rozwoju swojego przedsięwzięcia. Trzeba wiedzieć, że niejednokrotnie struktura organizacyjna podmiotu determinowana będzie wolą inwestora lub zależeć będzie od przyjętego w przyszłości sposobu finansowania.

Na tym etapie pomożemy w przygotowaniu właściwej umowy ze wspólnikami (founders agreement), wdrożymy odpowiednie mechanizmy ochronne wspólników. Jeśli startup funkcjonuje już na rynku i wymaga reorganizacji, pomoc prawna dla startupu, będzie polegać na doradztwie w zakresie możliwych przekształceń organizacyjnych już funkcjonującej działalności lub spółki. Pomoc prawna pozwoli także na przeprowadzenie transakcji z inwestorami, z właściwym zabezpieczeniem interesów stron umowy inwestycyjnej.

Startup a relacje z inwestorem, venture capital.

Wsparcie startupów to także dbanie o właściwe relacje z inwestorem. Trzeba pamiętać, że tak jak założyciel i właściciele oczekują zabezpieczenia, tak inwestor wymaga uwzględnienia swojego interesu, w związku z inwestycją kapitałową, jakiej zamierza dokonać. Rolą Kancelarii jest wyważenie interesów stron oraz skuteczne doprowadzenie do sfinalizowania umowy inwestycyjnej.

Trzeba pamiętać, że najbardziej wymagający w tym zakresie są inwestorzy korporacyjni – venture capital. Mniej zaś zainteresowani stroną formalną wydają się być tzw. anioły biznesu. Ci pierwsi najczęściej poprzedzają swoje inwestycje audytem due diligence, Ci ostatni zaś polegają na swoim „nosie” i biznesowym doświadczeniu. Inwestorzy na rynku pozagiełdowym działający w oparciu o venture capital poszukują branż młodych, perspektywicznych. Takie właśnie startupy są przedmiotem ich zainteresowania.

Inwestor venture capital, zazwyczaj dąży do nabycia określonych udziałów w spółce, w zamian za udostępniane środki finansowe pozwalające na ekspansję startupu, jego rozwój lub poszerzenie portfolio usług lub towarów. Niezwykle ważnym jest, aby nie akceptować bezkrytycznie warunków inwestora, wnikliwie przeanalizować stawiane warunki. W tym przypadku równie istotna jest świadomość wartości i potencjału swojej firmy – startupu.  Pomożemy przy przygotowywaniu term sheetów, określających warunki brzegowe wejścia inwestora, proponowane uprawnienia i jego wpływ na działalność operacyjną startupu, zasady zabezpieczenia czy warunki wyjścia z inwestycji.  Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo naszych Klientów, dlatego szczegółowo analizujemy zapisy umów inwestycyjnych, prawidłowość oraz funkcje stosowanych klauzul przyciągnięcia (tag along) – zabezpieczających wspólników mniejszościowych oraz pociągnięcia (drag along) – wymuszających zbycie udziałów. Analizie poddawane są także kwestie dotyczące podejmowania się działalności konkurencyjnej.

Obsługa prawna startupu – pomagamy w rozwoju

Obsługa prawna startupu to dla nas możliwość uczestniczenia w rozwoju przedsięwzięć naszych Klientów. To bieżące wsparcie na każdym etapie rozwoju firmy. Nasza obsługa prawna pozwala nie martwić się koniecznością pozyskiwania zaangażowanego prawnika, adwokata czy radcy prawnego, znającego branżę. Obsługa prawna to dbanie o właściwe zarządzenie ryzykiem, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i rejestrowych, analiza i przygotowywanie kontraktów handlowych, przygotowywanie dokumentacji danych osobowych, czy tej na potrzeby e-commerce.  Wreszcie obsługa prawna startupu to partnerskie podejście i sprawiedliwe szacowanie wynagrodzenia. Jako Kancelaria prawna niezwykle cenimy sobie współpracę z podmiotami perspektywicznymi, dostrzegając przy tym bardziej potencjał współpracy, niż kierując się wartością jednorazowego zlecenia.