Do góry

Spółka komandytowa w polskim ładzie.

26.01.2022 | Prawo w biznesie

Spółka komandytowa a PNŁ
Nowe regulacje dla spółek komandytowych w Polskim Nowym Ładzie.

Rewolucja dla spółek komandytowych w Polskim Nowym Ładzie.

Zmiany wprowadzone Polskim Ładzie odbijają się także w przestrzeni prawa spółek handlowych i ich wspólników. Jedną ze spółek, których zmiany Polskiego Ładu nie ominęły jest spółka komandytowa. Do niedawna atrakcyjna w porównaniu do spółki z o.o. forma prawna prowadzenia działalności. W spółce komandytowej mamy do czynienia dwoma rodzajami wspólników – komplementariuszem i komandytariuszem.  Od 2021 roku zrównana ze spółką kapitałową w zakresie podatku dochodowego. Jak zmienia się sytuacja spółki komandytowej w Polskim Ładzie?

Polski Ład a spółka komandytowa - składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS.

W zakresie składek na  ubezpieczenie społeczne Polski Ład nie wprowadza istotnych zmian. Na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wspólnik spółki komandytowej jest traktowany jako prowadzący działalność gospodarczą, a zatem podlega obowiązkowi opłacania składek społecznych. Bez różnicy pozostaje, do której grupy wspólników się należy. Oczywiście z tego tytułu podlega się obowiązkowym składkom, o ile nie posiada się innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym.

Przykład:

w sytuacji kiedy wspólnik prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą jednoosobową i z tego tytułu opłaca składki społeczne, to z tytułu udziału w spółce komandytowej już nie musi, ponieważ podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Polski Ład a spółka komandytowa – „rewolucyjna” składka zdrowotna nie ominie wspólników spółki komandytowej.

Spółka komandytowa a Polski Ład - jakie zmiany nastąpią w sprawie składki zdrowotnej? To właśnie w tej kwestii odbywa się największa rewolucja Polskiego Nowego Ładu. Co do zasady wprowadzono proporcjonalną składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu bez możliwości odliczenia jej części od podatku. W przypadku wspólnika spółki komandytowej również będzie to 9%. Różnica, która może się okazać korzystana przy większych dochodach to fakt, że 9% nie będzie obliczane od dochodu. W przypadku spółek komandytowych inna jest podstawa wymiaru składki zdrowotnej.

Wiąże się to nierozerwalnie z rozróżnieniem na gruncie podatku dochodowego źródeł przychodów. Mianowicie udział wspólnika w zyskach spółki komandytowej nie jest traktowany jako przychód z działalności gospodarczej, nawet wówczas gdy wspólnik jest jednocześnie przedsiębiorcą. Jest to tzw. przychód kapitałowy, analogicznie jak zyski (dywidendy) wypłacane ze spółek z o.o. czy akcyjnych. Inne jest więc źródło tych przychodów. Dochód jako podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie brany pod uwagę tylko w przypadku opłacania składki zdrowotnej z tytułu działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku składki zdrowotnej z tytułu bycia wspólnikiem w spółce komandytowej podstawą wymiaru składki zdrowotnej będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, , włącznie z wypłatami z zysku ogłaszanego przez GUS.

Spółka komandytowa i nowy ład  - wysokość składki zdrowotnej.

Jak zostało wyżej opisane, kwotą bazową do obliczenia składki zdrowotnej w Polskim Ładzie nie będzie mniej lub bardziej zmienny dochód, ale stała – przy czym nieznacznie waloryzowana co rok – kwota. 21 stycznia 2022 roku pojawiły się dane GUSu za IV kwartał 2021 roku. Wskaźnik ten wyniósł kwotę 6.221,04 zł. Oznacza to, że składka zdrowotna z tytułu uczestniczenia w spółce komandytowej wyniesie niecałe 600 zł.

Jest to zatem składka wyższa od obowiązującej poprzednio minimalnej składki zdrowotnej, jednak może się okazać zwłaszcza przy wyższych dochodach, że jej wysokość jest korzystniejsza, o ile oczywiście osiągane dochody miesięczne są większe od powyższej kwoty bazowej.

Spółka komandytowa w tzw. Nowym Ładzie -  co z podatkiem dochodowym?

Zgodnie z przepisami, sama spółka komandytowa w Nowym Ładzie jest zobligowana do odprowadzania CITu. W przypadku małego podatnika to 9% podatku. Dochód z zysków w spółce komandytowej jest opodatkowany odrębnym ryczałtem 19%, jako dochód kapitałowy, podobnie jak dochód z zysku ze spółek z o.o. Jest to też pewna odmienność od innych spółek osobowych lub spółki cywilnej, gdzie istnieje wybór opodatkowania tego źródła przychodu. W przypadku spółki komandytowej zysk może być opodatkowany tylko 19% podatkiem dochodowym, a inne źródło dochodu może być opodatkowane według wyboru.

Oznacza to m.in. także to, że wspólnik może wybrać jak chce opodatkować dochody pochodzące z innego źródła i np. wybrać korzystniejszą skalę podatkową w odniesieniu od dochodów z działalności gospodarczej. Ponadto zysk ze spółki komandytowej nie jest łączony z dochodami z JDG, a zatem nie podnosiłby progu podatkowego w przypadku wyboru skali podatkowej dla dochodów z JDG.

Wracając do opodatkowania zysków ze spółki, komplementariusz może pomniejszyć należny podatek
o iloczyn podatku zapłaconego przez spółkę i procentowy udział w zyskach. Tym samym efektywne opodatkowanie komplementariusza będzie wynosiło zawsze 19%. Mimo podwójnego opodatkowania dochodu spółki i wspólników.

Jeśli chodzi natomiast o opodatkowanie komandytariusza, występuje tu klasyczne podwójne opodatkowanie. Komandytariusz nie może pomniejszyć podatku o ten zapłacony przez spółkę. Wprowadzono jednak zwolnienie od podatku w wysokości 50% przychodu, nie więcej niż 60 tys. zł. Warunkiem tej ulgi jest jednak to, by między komandytariuszem, a komplementariuszem będącym spółką brak było powiązań. W naszych wpisach poruszaliśmy już wiele tematów dotyczących spółek komandytowych i ich opodatkowania, również o likwidacji spółki komandytowej. Na naszym blogu znajdziecie Państwo także tematykę dotyczącą przekształcenia spółek - polecamy przy tym nasze specjalizacje w zakresie przekształceń. Dlatego zachęcamy jak zawsze do śledzenia naszych wpisów.

Wróć

Autorzy

Tomasz Grot
adwokat

  • Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym m.in. budowlanej, produkcyjnej oraz gastronomicznej;
  • Prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, w szczególności związanie z odpowiedzialnością kontraktową, deliktową i rękojmią;
  • Prowadzenie spraw rodzinnych – sprawy o rozwód, alimentacyjne i związane z opieką nad dziećmi;
  • Współprowadzi sprawy karne Klientów kancelarii.

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

 

Czytaj też

Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych

26.01.2021
Ważne zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, czy warto się przekształcić? Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych czyli CIT w spółkach komandytowych. Przychód wszystkich spółek komandytowych, począwszy od stycznia 2021 roku, poddany zostały nowym zasadom opodatkowania, na skutek objęcia przychodów tych spółek…

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie uproszczonym.

13.04.2021
Opisujemy proces przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie uproszczonym. Trybu uproszczony przy przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. W wyniku nowelizacji ustawy kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie dnia 1 marca 2020 roku, procedura…

Likwidacja spółki komandytowej – w jaki sposób?

16.12.2021
Kilka słów o trybie i zasadach likwidacji spółki komandytowej. Rozwiązanie spółki komandytowej - podstawowe informacje Likwidacja spółki komandytowej jest procesem, którego celem jest ustanie bytu spółki poprzez jej wykreśleniez Krajowego Rejestru Sądowego, a polega na zakończeniu bieżącego prowadzenia działalności spółki,…