Do góry

Czy pracownik sklepu może pracować w niedzielę niehandlową?

22.10.2019 | Prawo w pracy

Właśnie takie pytanie postawił mi jeden z klientów kancelarii, właściciel sklepów - franczyzobiorca ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych.
 

ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELE.


Powszechnie wiadomym jest, że ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 roku wprowadziła zakaz handlu w święta i tzw. niedziele niehandlowe. Tym samym placówki handlowe są nieczynne.
 

CZY PRACOWNIK MOŻE PRACOWAĆ W NIEDZIELE NIEHANDLOWE?


Pytanie dotyczyło natomiast tego, czy pomimo nieprowadzenia działalności handlowej dopuszczalne jest, aby pracownik w te dni świadczył pracę na rzecz pracodawcy i dokonywał innych czynności niezwiązanych bezpośrednio ze sprzedażą – w tym na przykład przeprowadzał inwentaryzację.
Odpowiedź na tak zadane pytanie musi być negatywna. Wyżej wymieniona ustawa wprowadza bowiem również zakaz wykonywania czynności związanych z handlem, co wynika wprost z art. 5 tej ustawy.

W niedziele i święta w placówkach handlowych:
1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
- są zakazane.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy przez pojęcie wykonywanie czynności związanych z handlem  należy rozumieć wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją.
 

PRACA W WOLNE NIEDZIELE - PODSUMOWANIE.

W konsekwencji w niedziele niehandlowe pracownicy nie mogą wykonywać czynności związanych z inwentaryzacją towarów. Ustawa zatem wprowadziła nie tylko zakaz handlu ale również zakaz wykonywania czynności z nim związanych.

 

 Autorzy:

1. radca prawny Adrian Achtelik;
2. aplikant radcowski Jacek Mąka.


Wróć
Czytaj też

Czy pracodawca może pytać o szczepienie na COVID-19?

13.12.2021
Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli pracowników i szczepienia na COVID-19. Czy pracodawca skontroluje pracownika, że zaszczepił się na COVID-19? Temat szczepień wzbudza obecnie wiele kontrowersji i jest przedmiotem dyskusji w środowisku prawniczym. Pojawiły się wątpliwości na temat tego, czy pracodawca…

Wynagrodzenie prokurenta i pełnomocnika a ZUS

14.06.2021
Czy wynagrodzenie prokurenta lub pełnomocnika z tytułu powołania podlega ZUS Składki ZUS a wynagrodzenie prokurenta i pełnomocnika Czy od wynagrodzenia wypłacanego prokurentom i pełnomocnikom spółek należy naliczać składki na ubezpieczenie społeczne? Odpowiedź zależy oczywiście od podstawy wypłacania tego wynagrodzenia –…

Pracownicze Plany Kapitałowe krok po kroku

22.04.2021
Podsumowanie całości regulacji dotyczących PPK - pisze Jacek Mąka radca prawny Ostatni dzwonek na wdrożenie PPK. Do dnia 23 kwietnia 2021 roku wszystkie podmioty zatrudniające (pracodawcy) objęte obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) są zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie…