Do góry

Czy pracownik sklepu może pracować w niedzielę niehandlową?

22.10.2019 | Prawo w pracy

Właśnie takie pytanie postawił mi jeden z klientów kancelarii, właściciel sklepów - franczyzobiorca ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych.
 

ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELE.


Powszechnie wiadomym jest, że ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 roku wprowadziła zakaz handlu w święta i tzw. niedziele niehandlowe. Tym samym placówki handlowe są nieczynne.
 

CZY PRACOWNIK MOŻE PRACOWAĆ W NIEDZIELE NIEHANDLOWE?


Pytanie dotyczyło natomiast tego, czy pomimo nieprowadzenia działalności handlowej dopuszczalne jest, aby pracownik w te dni świadczył pracę na rzecz pracodawcy i dokonywał innych czynności niezwiązanych bezpośrednio ze sprzedażą – w tym na przykład przeprowadzał inwentaryzację.
Odpowiedź na tak zadane pytanie musi być negatywna. Wyżej wymieniona ustawa wprowadza bowiem również zakaz wykonywania czynności związanych z handlem, co wynika wprost z art. 5 tej ustawy.

W niedziele i święta w placówkach handlowych:
1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
- są zakazane.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy przez pojęcie wykonywanie czynności związanych z handlem  należy rozumieć wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją.
 

PRACA W WOLNE NIEDZIELE - PODSUMOWANIE.

W konsekwencji w niedziele niehandlowe pracownicy nie mogą wykonywać czynności związanych z inwentaryzacją towarów. Ustawa zatem wprowadziła nie tylko zakaz handlu ale również zakaz wykonywania czynności z nim związanych.

 

 Autorzy:

1. radca prawny Adrian Achtelik;
2. aplikant radcowski Jacek Mąka.


Wróć
Czytaj też

Procedura Zwolnień Grupowych – Krok po Kroku

10.06.2024
W ostatnim czasie doniesienia medialne donoszą o zwolnieniach grupowych w polskich zakładach pracy. Jak wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego z końca marca bieżącego roku 159 firm zadeklarowało zwolnienie grupowe 17 tys. pracowników. Pracodawcy decydujący się na ten krok muszą pamiętać o…

Zasady ustalania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

18.01.2024
Osoby świadczące pracę w podmiotach leczniczych są szczególną kategorią pracowników, których wynagrodzenie wcale nie musi być ustalane zgodnie z powszechnie wszystkim znaną Ustawą z dnia 10 października 2022 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do niektórych pracowników podmiotów leczniczych może…

Zmiany w prawie pracy work-life-balance

11.04.2023
Dnia 4 kwietnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany objęte dwiema unijnymi dyrektywami tzw. rozwiązania work-life-balance. Wprowadzają one zmiany prorodzicielskie…