Do góry

Czy pracownik sklepu może pracować w niedzielę niehandlową?

22.10.2019 | Prawo w pracy

Właśnie takie pytanie postawił mi jeden z klientów kancelarii, właściciel sklepów - franczyzobiorca ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych.
 

ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELE.


Powszechnie wiadomym jest, że ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 roku wprowadziła zakaz handlu w święta i tzw. niedziele niehandlowe. Tym samym placówki handlowe są nieczynne.
 

CZY PRACOWNIK MOŻE PRACOWAĆ W NIEDZIELE NIEHANDLOWE?


Pytanie dotyczyło natomiast tego, czy pomimo nieprowadzenia działalności handlowej dopuszczalne jest, aby pracownik w te dni świadczył pracę na rzecz pracodawcy i dokonywał innych czynności niezwiązanych bezpośrednio ze sprzedażą – w tym na przykład przeprowadzał inwentaryzację.
Odpowiedź na tak zadane pytanie musi być negatywna. Wyżej wymieniona ustawa wprowadza bowiem również zakaz wykonywania czynności związanych z handlem, co wynika wprost z art. 5 tej ustawy.

W niedziele i święta w placówkach handlowych:
1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
- są zakazane.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy przez pojęcie wykonywanie czynności związanych z handlem  należy rozumieć wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją.
 

PRACA W WOLNE NIEDZIELE - PODSUMOWANIE.

W konsekwencji w niedziele niehandlowe pracownicy nie mogą wykonywać czynności związanych z inwentaryzacją towarów. Ustawa zatem wprowadziła nie tylko zakaz handlu ale również zakaz wykonywania czynności z nim związanych.

 

 Autorzy:

1. radca prawny Adrian Achtelik;
2. aplikant radcowski Jacek Mąka.


Wróć

Czytaj też

Tarcza 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%

10.07.2020
Obniżenie etatu w związku z tarczą 4.0. Tarcza antykryzysowa 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%. Nowe uprawnienia pracodawców. W przepisach tarczy antykryzysowej, 4.0. wprowadzono przepis, zgodnie z którym pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub…

Zasady egzekucji komorniczej w przypadku umowy zlecenia – zmiany po 1 stycznia 2019 roku

05.11.2019
  Organ egzekucyjny w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w myśl przepisów Kodeksu postępowania cywilnego uprawniony jest do prowadzenia egzekucji m. in. z innych wierzytelności przysługujących dłużnikowi, w tym z tytułu umowy zlecenia (art. 895 Kodeksu postępowania cywilnego i następne). Umowa zlecenia, jako…

Umowy zlecenie po zmianach. Stawka minimalna – obowiązek ewidencyjny.

24.03.2017
Mówi się głośno o zmianach w prawie pracy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. W istocie zmiany te w znacznej mierze dotyczyły regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym, tj. zasad wynagradzania osób pracujących na podstawie umowy zlecenia (art.…