Do góry

Czy pracownik sklepu może pracować w niedzielę niehandlową?

22.10.2019 | Prawo w pracy

Właśnie takie pytanie postawił mi jeden z klientów kancelarii, właściciel sklepów - franczyzobiorca ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych.
 

ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELE.


Powszechnie wiadomym jest, że ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 roku wprowadziła zakaz handlu w święta i tzw. niedziele niehandlowe. Tym samym placówki handlowe są nieczynne.
 

CZY PRACOWNIK MOŻE PRACOWAĆ W NIEDZIELE NIEHANDLOWE?


Pytanie dotyczyło natomiast tego, czy pomimo nieprowadzenia działalności handlowej dopuszczalne jest, aby pracownik w te dni świadczył pracę na rzecz pracodawcy i dokonywał innych czynności niezwiązanych bezpośrednio ze sprzedażą – w tym na przykład przeprowadzał inwentaryzację.
Odpowiedź na tak zadane pytanie musi być negatywna. Wyżej wymieniona ustawa wprowadza bowiem również zakaz wykonywania czynności związanych z handlem, co wynika wprost z art. 5 tej ustawy.

W niedziele i święta w placówkach handlowych:
1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
- są zakazane.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy przez pojęcie wykonywanie czynności związanych z handlem  należy rozumieć wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją.
 

PRACA W WOLNE NIEDZIELE - PODSUMOWANIE.

W konsekwencji w niedziele niehandlowe pracownicy nie mogą wykonywać czynności związanych z inwentaryzacją towarów. Ustawa zatem wprowadziła nie tylko zakaz handlu ale również zakaz wykonywania czynności z nim związanych.

 

 Autorzy:

1. radca prawny Adrian Achtelik;
2. aplikant radcowski Jacek Mąka.


Wróć
Czytaj też

Pracownicze Plany Kapitałowe krok po kroku

22.04.2021
Podsumowanie całości regulacji dotyczących PPK - pisze Jacek Mąka radca prawny Ostatni dzwonek na wdrożenie PPK. Do dnia 23 kwietnia 2021 roku wszystkie podmioty zatrudniające (pracodawcy) objęte obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) są zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie…

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

06.04.2021
Zasady, tryb oraz limity przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Pracownicy tymczasowi. Dla przedsiębiorców, w szczególności tych, których działalność polega na produkcji, z którą wiążą się wahania popytu na produkty, a tym samym zapotrzebowania na pracę, dogodnym rozwiązaniem może okazać się korzystanie…

Czy zatrudnienie pracownika firmy konkurencyjnej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

03.03.2021
Przejęcie pracownika przez innego pracodawcę. Problem przejęcie pracownika przez innego pracodawcę. Obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna wpłynęła na zauważalne zwiększenie migracji pracowników zwłaszcza tych posiadających wysokie kwalifikacje i pożądane na rynku pracy kompetencje. Przyczynami zmiany zatrudnienia są zwykle lepsze warunki pracy, wyższe…