Do góry

Czy pracownik sklepu może pracować w niedzielę niehandlową?

22.10.2019 | Prawo w pracy

Właśnie takie pytanie postawił mi jeden z klientów kancelarii, właściciel sklepów - franczyzobiorca ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych.
 

ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELE.


Powszechnie wiadomym jest, że ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 roku wprowadziła zakaz handlu w święta i tzw. niedziele niehandlowe. Tym samym placówki handlowe są nieczynne.
 

CZY PRACOWNIK MOŻE PRACOWAĆ W NIEDZIELE NIEHANDLOWE?


Pytanie dotyczyło natomiast tego, czy pomimo nieprowadzenia działalności handlowej dopuszczalne jest, aby pracownik w te dni świadczył pracę na rzecz pracodawcy i dokonywał innych czynności niezwiązanych bezpośrednio ze sprzedażą – w tym na przykład przeprowadzał inwentaryzację.
Odpowiedź na tak zadane pytanie musi być negatywna. Wyżej wymieniona ustawa wprowadza bowiem również zakaz wykonywania czynności związanych z handlem, co wynika wprost z art. 5 tej ustawy.

W niedziele i święta w placówkach handlowych:
1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
- są zakazane.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy przez pojęcie wykonywanie czynności związanych z handlem  należy rozumieć wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją.
 

PRACA W WOLNE NIEDZIELE - PODSUMOWANIE.

W konsekwencji w niedziele niehandlowe pracownicy nie mogą wykonywać czynności związanych z inwentaryzacją towarów. Ustawa zatem wprowadziła nie tylko zakaz handlu ale również zakaz wykonywania czynności z nim związanych.

 

 Autorzy:

1. radca prawny Adrian Achtelik;
2. aplikant radcowski Jacek Mąka.


Wróć
Czytaj też

Zasady ustalania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

18.01.2024
Osoby świadczące pracę w podmiotach leczniczych są szczególną kategorią pracowników, których wynagrodzenie wcale nie musi być ustalane zgodnie z powszechnie wszystkim znaną Ustawą z dnia 10 października 2022 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do niektórych pracowników podmiotów leczniczych może…

Zmiany w prawie pracy work-life-balance

11.04.2023
Dnia 4 kwietnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany objęte dwiema unijnymi dyrektywami tzw. rozwiązania work-life-balance. Wprowadzają one zmiany prorodzicielskie…

Zmiany w prawie pracy i kontrola trzeźwości – przykład zapisu w regulaminie pracy.

07.03.2023
Zmiany w prawie pracy to szereg nowych regulacji. Obok pracy zdalnej, kontrola trzeźwości jest tym tematem, który chyba najbardziej interesuje pracodawców. Przygotowaliśmy przykład zapisów regulaminowych, który będzie pomocą przy tworzeniu regulacji wenątrzzakładowych. Kontrola trzeźwości po zmianach w prawie pracy -…