Do góry

Skuteczne odwołanie w sprawie zatrzymanego podatku VAT

13.11.2023 | Aktualności

Dobra wiadomość dla naszego Klienta, któremu Urząd Skarbowy na kilkanaście miesięcy wstrzymał zwrot ponad 600 tysięcy złotych podatku VAT. Wskutek kolejnego już odwołania w toku postępowania podatkowego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uwzględnił odwołanie Kancelarii i umorzył postępowanie, uznając je za całkowicie bezprzedmiotowe. To wyjątkowo ważne rozstrzygnięcie ponieważ pokazuje, że swojego interesu podatnik powinien bronić nie tylko przed Sądem Administracyjnym, ale także wykorzystać wszelkie środki prawne w toku postępowania podatkowego,  pomimo dość powszechnego przekonania, że organ podatkowy II instancji bezrefleksyjnie przyjmuje ustalenia organu podatkowego I instancji za słuszne. 
Takie rozstrzygnięcie powoduje, że finalnie całość zatrzymanego podatku VAT wróci na konto naszego Klienta wraz z należnymi odsetkami.

W kontroli podatkowej a w jej następstwie w postępowaniu podatkowym, podatnika reprezentował adwokat Maciej Siwka.

Jeśli Urząd Skarbowy zatrzymał Ci podatek VAT, lub potrzebujesz wsparcia w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, zapraszamy do kontaktu.

Dowiedz się więcej » kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa.

#kontrolapodatkowakancelaria #kontrolapodatkowakatowicekancelaria #kontrolacelnoskarbowakancelaria

Kontrola podatkowa Katowice

Wróć
Czytaj też

Przekształcenie szpitala w spółkę z o.o.
W dwa miesiące!

06.11.2023
Właśnie zakończyliśmy proces przekształcenia szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Szpital NEFROLUX, bo o nim mowa funkcjonował jako spółka jawna. To wielospecjalistyczna jednostka z pracowniami diagnostycznymi, z poradniami specjalistycznymi, z oddziałami szpitalnymi oraz z ośrodkiem rehabilitacji i fizjoterapii, a także…

Kompleksowa obsługa prawna Generalnego Wykonawcy inwestycji infrastrukturalnej o wartości przekraczającej 17 mln złotych

05.09.2023
Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni obsługuje Generalnego Wykonawcę inwestycji drogowej na terenie województwa śląskiego o wartości przekraczającej 17 mln złotych, obejmującej przebudowę dróg o łącznej długości 3316 metrów.Radca prawny Adrian Achtelik – partner zarządzający kancelarii doradzał Generalnemu Wykonawcy…

KIO uwzględnia odwołanie Kancelarii

03.08.2023
Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Kancelarii wniesione w imieniu naszego Klienta i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, w tym unieważnienie odrzucenia ofert odwołującego i powtórzenie czynności badania i oceny odwołującego. Prawnicy Kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta w postępowaniu…