Do góry

​Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 % udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Przełomowa Uchwała SN!

22.02.2024 | Aktualności

Absolutnie przełomowa uchwała Sądu Najwyższego!

Sąd Najwyższy w dniu 21 lutego 2023 roku podjął uchwałę,  w myśl której wspólników, który jest jednym z dwóch wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada w tej spółce 99% udziałów – nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie przepisów o pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych). Innymi słowy wspólnik taki nie płaci składek ZUS.

Dlaczego jest to niezwykle istotne orzeczenie? Dlatego, że sądy na poziomie sądów okręgowych i apelacyjnych zasadniczo zgodnie przyjmowały, że w takich przypadkach taki większościowy wspólnik podlega składkom ZUS, tak jakby był jednoosobowym wspólnikiem w spółce z o.o. Na nic zdawały się tutaj argumenty podnoszone przez pełnomocników, że takie podejście wypacza absolutnie sens spółki z dwoma wspólnikami, jest absolutnie sprzeczne z literalną interpretacją przepisów i w istocie pozostawia organowi dowolność w ustalaniu czy wspólnik większościowy podlega składkom czy też nie – idąc tym tokiem myślenia niejednokrotnie nawet wspólnik, który ma 51% udziałów miałby decydujący wpływ na działalność spółki, mógłby decydować o kierunku tej działalności. Co więcej w takim przypadku również taki wspólnik ma możliwość decydowania o zatrudnianiu „samego siebie” w spółce i w istocie można byłoby twierdzić, że brak jest stosunku podporządkowania pomiędzy spółką a jej pracownikiem (w przypadku zatrudnienia takiego wspólnika w oparciu o umowę o pracę).

Refleksja nasuwa się w tym przypadku jedna – kropla drąży skałę a praca prawników, którzy od samego początku kwestionowali taką linię orzeczniczą przynosi efekt. Szkoda jednak że tak późno.

Uchwała trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 21 lutego 2024 r., sygn. akt III UZP 8/23 

Orzeczenie (jeszcze bez uzasadnienia) dostępne jest tutaj: » https://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne_SNIOZ.aspx?ItemSID=1886-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne

​Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Wróć
Czytaj też

Kancelaria ASiW objęła obsługę prawną Inżyniera Kontraktu na inwestycji rozbudowa drogi DK94 w Olkuszu

21.03.2024
Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp.p. w Katowicach z dumą ogłasza, że została wybrana jako oficjalny partner prawny Inżyniera Kontraktu przy inwestycji rozbudowy drogi krajowej DK94 na odcinku w Olkuszu. Nasz zespół prawników będzie świadczył kompleksowe…

Nowy Rok, nowe przekształcenia za nami.

03.01.2024
Początek roku, to nie jest dla nas czas, żeby odpoczywać. Zaczynamy ten rok finalizując dwa projekty przekształceń w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  Pierwszym z nich jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. producenta farb, tynków oraz systemów ociepleniowych. Z…

Skuteczne odwołanie w sprawie zatrzymanego podatku VAT

13.11.2023
Dobra wiadomość dla naszego Klienta, któremu Urząd Skarbowy na kilkanaście miesięcy wstrzymał zwrot ponad 600 tysięcy złotych podatku VAT. Wskutek kolejnego już odwołania w toku postępowania podatkowego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uwzględnił odwołanie Kancelarii i umorzył postępowanie, uznając je za…