Do góry

Istotne zmiany w prawie dla lekarzy i dentystów – certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe.

07.07.2023 | Aktualności

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów zacznie obowiązywać od 8 lipca 2023 roku.

Rozporządzenie to niewątpliwie przynosi wiele nowego w zakresie wykonywania zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozporządzenie zawiera katalog umiejętności zawodowych lekarzy (57) oraz wykaz kwalifikacji lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogliby przystępować do certyfikacji tych umiejętności. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów jest elementem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jak dowiadujemy się z uzasadnienia projektu rozporządzenia, celem tego rozporządzenia jest ujednolicenie zasad uzyskiwania certyfikatów przez lekarzy i lekarzy dentystów. Dotychczas uzyskiwanie przez lekarzy i lekarzy dentystów nie było sformalizowane.

Wydane rozporządzenie ujednoliciło zasady uzyskiwania certyfikatów lekarzy i dentystów, przez co lekarze będą mieli realną możliwość do potwierdzenia nabytej przez nich wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego. Certyfikat umiejętności zawodowej przyznawać ma towarzystwo naukowe o zasięgu krajowym prowadzące działalność naukową od co najmniej 5 lat poprzedzających datę złożenia pierwszego wniosku o certyfikację danej umiejętności zawodowej albo państwowy instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia, który jest właściwy dla danej umiejętności zawodowej i wpisany do rejestru prowadzonego przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Katalog wprowadza aż 57 umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. W załączniku do rozporządzenia wyszczególniono, osobno dla każdej z umiejętności, jakie kwalifikacje powinien posiadać lekarz bądź lekarz dentysta, celem otrzymania certyfikatu.

Większość certyfikatów możliwa będzie do zdobycia przez lekarzy specjalistów, jednakże znajdują się na tej liście również umiejętności zawodowe dla lekarzy bez specjalizacji.

Przykładowo, dla lekarzy posiadających prawo do wykonywania zawodu przewidziano takie umiejętności jak: bankowanie tkanek i komórek, leczenie żywieniowe dorosłych, medycyna pola walki, medycyna stylu życia czy też profilaktyka i kontrola zakażeń szpitalnych.

Dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających prawo do wykonywania zawodu przewidziano następujące umiejętności: medycyna bólu, medycyna estetyczno-naprawcza i radiologia szczękowo—twarzowa.

Co istotne, umiejętność zawodowa w postaci implantologii stomatologicznej przewidziana jest dla lekarza dentysty posiadającego pięcioletni staż pracy związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii.

Rozporządzenie będzie stanowiło niewątpliwie nowość w zakresie certyfikacji umiejętności lekarzy.

Treść rozporządzenia dostępna jest na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001189

Prawnicy kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowicach świadczą kompleksowe usługi prawne dla podmiotów leczniczych jak i lekarzy wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej. Wspieramy klientów w interpretacji i dostosowywaniu procedur do szerokorozumianego prawa medycznego. Zapraszamy do kontaktu.

Wróć
Czytaj też

Kompleksowa obsługa prawna Generalnego Wykonawcy inwestycji infrastrukturalnej o wartości przekraczającej 17 mln złotych

05.09.2023
Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni obsługuje Generalnego Wykonawcę inwestycji drogowej na terenie województwa śląskiego o wartości przekraczającej 17 mln złotych, obejmującej przebudowę dróg o łącznej długości 3316 metrów.Radca prawny Adrian Achtelik – partner zarządzający kancelarii doradzał Generalnemu Wykonawcy…

KIO uwzględnia odwołanie Kancelarii

03.08.2023
Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Kancelarii wniesione w imieniu naszego Klienta i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, w tym unieważnienie odrzucenia ofert odwołującego i powtórzenie czynności badania i oceny odwołującego. Prawnicy Kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta w postępowaniu…

W gorący lipiec wchodzimy z kolejnymi, pięcioma przekształceniami!

19.07.2023
Wakacje, wakacjami a temat przekształceń spółek u nas ciągle na czasie, bo lipiec to pięć kolejnych, które obecnie prowadzimy. Z dumą możemy powiedzieć, że trafią już do naszej Kancelarii przedsiębiorcy zainteresowani tematem przekształceń z terytorium całego kraju. A branże? No…