Do góry

Wyłączenia przewidziane w OWU nie muszą być wiążące dla ubezpieczonych – kolejny korzystny wyrok i zasądzone odszkodowanie.

13.06.2023 | Aktualności

Prawnicy naszej kancelarii prawnej osiągnęli kolejny sukces w sporze z ubezpieczycielem, w sprawie o skomplikowanym stanie prawnym.

Sąd Okręgowy w Gliwicach przyznał na rzecz klientów kancelarii odszkodowanie za śmierć ubezpieczonego w maksymalnej kwocie wynikającej z polisy, tj. ponad 228.000,00 zł, w oparciu o umowę ubezpieczenia zawartą w związku z umową kredytu hipotecznego.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania powołując się na zapisy ogólnych warunków umowy, które zdaniem ubezpieczyciela wyłączały jego odpowiedzialność, gdyż śmierci ubezpieczonego nastąpiła w następstwie choroby istniejącej i występującej w momencie zawierania umowy ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

Sąd zaaprobował stanowisko forsowane przez adwokatów i radców prawnych naszej kancelarii potwierdzając, że zmarły nie miał świadomości występującej u niego choroby. Ponadto ubezpieczyciel nie udowodnił, aby pracownicy banku poinformowali zmarłego o wyłączenia odpowiedzialności za określone choroby, jak również, aby sporne ogólne warunki umowy zostały w ogóle zmarłemu doręczone.

Sąd uznał także, że tego rodzaju klauzula, wyłączająca w sposób czasowo nieograniczony odpowiedzialność ubezpieczyciela (tj. niezależnie od tego,  w jakim czasie po zawarciu umowy ubezpieczenia nastąpiłby zgon ubezpieczonego – czy byłby to okres roku, czy przykładowo okres 10 lat) jest klauzulą abuzywną, a więc zakazaną, nie wiążącą konsumentów. Tym samym, niedopuszczalne było powoływanie się przez ubezpieczyciela na te zapisy.

Prowadzenie sporów sądowych i skomplikowanych spraw odszkodowawczych należy do jednej ze specjalizacji naszej kancelarii. Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w swojej sprawie zapraszamy do kontaktu.

Wróć
Czytaj też

Kompleksowa obsługa prawna Generalnego Wykonawcy inwestycji infrastrukturalnej o wartości przekraczającej 17 mln złotych

05.09.2023
Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni obsługuje Generalnego Wykonawcę inwestycji drogowej na terenie województwa śląskiego o wartości przekraczającej 17 mln złotych, obejmującej przebudowę dróg o łącznej długości 3316 metrów.Radca prawny Adrian Achtelik – partner zarządzający kancelarii doradzał Generalnemu Wykonawcy…

KIO uwzględnia odwołanie Kancelarii

03.08.2023
Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Kancelarii wniesione w imieniu naszego Klienta i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, w tym unieważnienie odrzucenia ofert odwołującego i powtórzenie czynności badania i oceny odwołującego. Prawnicy Kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta w postępowaniu…

W gorący lipiec wchodzimy z kolejnymi, pięcioma przekształceniami!

19.07.2023
Wakacje, wakacjami a temat przekształceń spółek u nas ciągle na czasie, bo lipiec to pięć kolejnych, które obecnie prowadzimy. Z dumą możemy powiedzieć, że trafią już do naszej Kancelarii przedsiębiorcy zainteresowani tematem przekształceń z terytorium całego kraju. A branże? No…