Do góry

Wyłączenia przewidziane w OWU nie muszą być wiążące dla ubezpieczonych – kolejny korzystny wyrok i zasądzone odszkodowanie.

13.06.2023 | Aktualności

Prawnicy naszej kancelarii prawnej osiągnęli kolejny sukces w sporze z ubezpieczycielem, w sprawie o skomplikowanym stanie prawnym.

Sąd Okręgowy w Gliwicach przyznał na rzecz klientów kancelarii odszkodowanie za śmierć ubezpieczonego w maksymalnej kwocie wynikającej z polisy, tj. ponad 228.000,00 zł, w oparciu o umowę ubezpieczenia zawartą w związku z umową kredytu hipotecznego.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania powołując się na zapisy ogólnych warunków umowy, które zdaniem ubezpieczyciela wyłączały jego odpowiedzialność, gdyż śmierci ubezpieczonego nastąpiła w następstwie choroby istniejącej i występującej w momencie zawierania umowy ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

Sąd zaaprobował stanowisko forsowane przez adwokatów i radców prawnych naszej kancelarii potwierdzając, że zmarły nie miał świadomości występującej u niego choroby. Ponadto ubezpieczyciel nie udowodnił, aby pracownicy banku poinformowali zmarłego o wyłączenia odpowiedzialności za określone choroby, jak również, aby sporne ogólne warunki umowy zostały w ogóle zmarłemu doręczone.

Sąd uznał także, że tego rodzaju klauzula, wyłączająca w sposób czasowo nieograniczony odpowiedzialność ubezpieczyciela (tj. niezależnie od tego,  w jakim czasie po zawarciu umowy ubezpieczenia nastąpiłby zgon ubezpieczonego – czy byłby to okres roku, czy przykładowo okres 10 lat) jest klauzulą abuzywną, a więc zakazaną, nie wiążącą konsumentów. Tym samym, niedopuszczalne było powoływanie się przez ubezpieczyciela na te zapisy.

Prowadzenie sporów sądowych i skomplikowanych spraw odszkodowawczych należy do jednej ze specjalizacji naszej kancelarii. Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w swojej sprawie zapraszamy do kontaktu.

Wróć
Czytaj też

Kancelaria ASiW objęła obsługę prawną Inżyniera Kontraktu na inwestycji rozbudowa drogi DK94 w Olkuszu

21.03.2024
Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp.p. w Katowicach z dumą ogłasza, że została wybrana jako oficjalny partner prawny Inżyniera Kontraktu przy inwestycji rozbudowy drogi krajowej DK94 na odcinku w Olkuszu. Nasz zespół prawników będzie świadczył kompleksowe…

​Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 % udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Przełomowa Uchwała SN!

22.02.2024
Absolutnie przełomowa uchwała Sądu Najwyższego! Sąd Najwyższy w dniu 21 lutego 2023 roku podjął uchwałę,  w myśl której wspólników, który jest jednym z dwóch wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada w tej spółce 99% udziałów – nie podlega…

Nowy Rok, nowe przekształcenia za nami.

03.01.2024
Początek roku, to nie jest dla nas czas, żeby odpoczywać. Zaczynamy ten rok finalizując dwa projekty przekształceń w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  Pierwszym z nich jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. producenta farb, tynków oraz systemów ociepleniowych. Z…