Do góry

Wyłączenia przewidziane w OWU nie muszą być wiążące dla ubezpieczonych – kolejny korzystny wyrok i zasądzone odszkodowanie.

13.06.2023 | Aktualności

Prawnicy naszej kancelarii prawnej osiągnęli kolejny sukces w sporze z ubezpieczycielem, w sprawie o skomplikowanym stanie prawnym.

Sąd Okręgowy w Gliwicach przyznał na rzecz klientów kancelarii odszkodowanie za śmierć ubezpieczonego w maksymalnej kwocie wynikającej z polisy, tj. ponad 228.000,00 zł, w oparciu o umowę ubezpieczenia zawartą w związku z umową kredytu hipotecznego.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania powołując się na zapisy ogólnych warunków umowy, które zdaniem ubezpieczyciela wyłączały jego odpowiedzialność, gdyż śmierci ubezpieczonego nastąpiła w następstwie choroby istniejącej i występującej w momencie zawierania umowy ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

Sąd zaaprobował stanowisko forsowane przez adwokatów i radców prawnych naszej kancelarii potwierdzając, że zmarły nie miał świadomości występującej u niego choroby. Ponadto ubezpieczyciel nie udowodnił, aby pracownicy banku poinformowali zmarłego o wyłączenia odpowiedzialności za określone choroby, jak również, aby sporne ogólne warunki umowy zostały w ogóle zmarłemu doręczone.

Sąd uznał także, że tego rodzaju klauzula, wyłączająca w sposób czasowo nieograniczony odpowiedzialność ubezpieczyciela (tj. niezależnie od tego,  w jakim czasie po zawarciu umowy ubezpieczenia nastąpiłby zgon ubezpieczonego – czy byłby to okres roku, czy przykładowo okres 10 lat) jest klauzulą abuzywną, a więc zakazaną, nie wiążącą konsumentów. Tym samym, niedopuszczalne było powoływanie się przez ubezpieczyciela na te zapisy.

Prowadzenie sporów sądowych i skomplikowanych spraw odszkodowawczych należy do jednej ze specjalizacji naszej kancelarii. Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w swojej sprawie zapraszamy do kontaktu.

Wróć
Czytaj też

Aspekty podatkowe w ramach SSE – kolejne szkolenie.

28.06.2024
Adwokat Daria Legierska, poszerzając swoje kompetencje zawodowe, uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez PCDK Progressio, a dotyczącym rozliczeń podatkowych firm działających na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Kluczowym aspektem warsztatów były zagadnienia związane nie tylko z ubieganiem się przedsiębiorców o uzyskanie decyzji…

Kancelaria ASIW na EuroScience Open Forum 2024 w Katowicach.

17.06.2024
Z przyjemnością informujemy, że mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w prestiżowym wydarzeniu Euroscience Open Forum (ESOF) 2024, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Kancelaria była reprezentowana przez radcę prawnego Martę Ostrowską-Wcisło. ESOF to jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w…

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową. Kolejne przekształcenie z udziałem naszego zespołu.

12.06.2024
Miło nam poinformować, że Infinity Glass, prężnie rozwijająca się firma z branży szklarskiej, przekształcił swoją formę prawną w spółkę komandytową. Dotychczas działalność prowadzona była w formie spółki cywilnej. To strategiczne posunięcie ma na celu optymalizację organizacyjną i podatkową, umożliwiając firmie…