Do góry

Najnowsze stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności byłego członka zarządu spółki z o.o.

23.05.2023 | Aktualności

Trybułan Konstytucyjny w dniu 12 kwietnia 2023 roku wydał ważny wyrok w kontekście odpowiedzialności byłych członków zarządu, którzy nie zgłosili w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt P 5/19, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 365 § 1 Kodeksu cywilnego jest niezgodny z  Konstytucją  w zakresie, w jakim przewiduje związanie sądu orzeczeniem, na podstawie którego wszczęto przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bezskuteczną egzekucję, w procesie wytoczonym na podstawie  art. 299 Kodeksu spółek handlowych przeciwko pozwanemu, który utracił status członka zarządu spółki przed datą wszczęcia postępowania, w którym orzeczenie przeciwko spółce zapadło.

Co to oznacza dla byłego członka zarządu spółki wyjaśniamy w publikacji na blogu prowadzonym przez prawników naszej kancelarii Prawo w Biznesie.

Wróć
Czytaj też

Kompleksowa obsługa prawna Generalnego Wykonawcy inwestycji infrastrukturalnej o wartości przekraczającej 17 mln złotych

05.09.2023
Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni obsługuje Generalnego Wykonawcę inwestycji drogowej na terenie województwa śląskiego o wartości przekraczającej 17 mln złotych, obejmującej przebudowę dróg o łącznej długości 3316 metrów.Radca prawny Adrian Achtelik – partner zarządzający kancelarii doradzał Generalnemu Wykonawcy…

KIO uwzględnia odwołanie Kancelarii

03.08.2023
Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Kancelarii wniesione w imieniu naszego Klienta i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, w tym unieważnienie odrzucenia ofert odwołującego i powtórzenie czynności badania i oceny odwołującego. Prawnicy Kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta w postępowaniu…

W gorący lipiec wchodzimy z kolejnymi, pięcioma przekształceniami!

19.07.2023
Wakacje, wakacjami a temat przekształceń spółek u nas ciągle na czasie, bo lipiec to pięć kolejnych, które obecnie prowadzimy. Z dumą możemy powiedzieć, że trafią już do naszej Kancelarii przedsiębiorcy zainteresowani tematem przekształceń z terytorium całego kraju. A branże? No…