Do góry

Obowiązek odprowadzania składek do ZUS przez wspólnika spółki z o. o.

27.10.2015 | Prawo w pracy

Prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki z o. o. nie zwalnia z obowiązku odprowadzania składek ZUS przez wspólnika spółki, gdyż posiadanie statusu jednoosobowego wspólnika takiej spółki stanowi tytuł dla odprowadzania składek w świetle ustawy z o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku.


Zgodnie z art. 6. Ust 1 pkt 5 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9 tejże ustawy, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Z kolei z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy systemowej wynika, że wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uważa się za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. Zgodnie zaś z art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (osoba prowadząca działalność pozarolniczą) podlega również ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Warto o tym pamiętać nie tylko podejmując decyzję o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej czy przekształceniu działalności jednoosobowej w spółkę z o.o., ale zwłaszcza w przypadku zmian właścicielskich w spółce skutkujących objęciem wszystkich udziałów przez jednego wspólnika. W takich sytuacjach zdarza się, że księgowość nie uwzględniają w swoich działaniach zmian związanych z objęciem wszystkich udziałów w spółce wieloosobowej przez jednego ze wspólników - nie zmieniając praktyki w zakresie płacenia składek. Niemiłą niespodzianką będzie, gdy po kilku latach w wyniku przeprowadzonej kontroli, ZUS wyda decyzję ustalającą kilkudziesięciotysięczną zaległość.


Podkreślenia wymaga, że to wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. (osoba prowadzącą pozarolniczą działalność), a nie spółka jest płatnikiem składek i jeśli w tym zakresie istnieją jakiekolwiek zaległości składkowe, to odpowiada za nie wspólnik, a nie spółka.


Co zatem zrobić, aby nie płacić składek ZUS?


Jeżeli celem przedsiębiorcy jest z jakichkolwiek względów uniknięcie obowiązków składkowych, należy wprowadzić w strukturę właścicielską drugiego wspólnika, niezależnie od wielkości objętych przez niego udziałów (może to być nawet jeden udział).

 

Zachęcam również do zapoznania się z artykułem, w którym adwokat Maciej Siwka wyjaśnia, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek uiszczania składek za członka zarządu  pełniącego funkcję na podstawie powołania.


Wróć

Czytaj też

Tarcza 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%

10.07.2020
Obniżenie etatu w związku z tarczą 4.0. Tarcza antykryzysowa 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%. Nowe uprawnienia pracodawców. W przepisach tarczy antykryzysowej, 4.0. wprowadzono przepis, zgodnie z którym pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub…

Zasady egzekucji komorniczej w przypadku umowy zlecenia – zmiany po 1 stycznia 2019 roku

05.11.2019
  Organ egzekucyjny w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w myśl przepisów Kodeksu postępowania cywilnego uprawniony jest do prowadzenia egzekucji m. in. z innych wierzytelności przysługujących dłużnikowi, w tym z tytułu umowy zlecenia (art. 895 Kodeksu postępowania cywilnego i następne). Umowa zlecenia, jako…

Czy pracownik sklepu może pracować w niedzielę niehandlową?

22.10.2019
Właśnie takie pytanie postawił mi jeden z klientów kancelarii, właściciel sklepów - franczyzobiorca ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych.   ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELE. Powszechnie wiadomym jest, że ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre…