Do góry

Obowiązek odprowadzania składek do ZUS przez wspólnika spółki z o. o.

27.10.2015 | Prawo w pracy

Prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki z o. o. nie zwalnia z obowiązku odprowadzania składek ZUS przez wspólnika spółki, gdyż posiadanie statusu jednoosobowego wspólnika takiej spółki stanowi tytuł dla odprowadzania składek w świetle ustawy z o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku.


Zgodnie z art. 6. Ust 1 pkt 5 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9 tejże ustawy, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Z kolei z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy systemowej wynika, że wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uważa się za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. Zgodnie zaś z art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (osoba prowadząca działalność pozarolniczą) podlega również ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Warto o tym pamiętać nie tylko podejmując decyzję o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej czy przekształceniu działalności jednoosobowej w spółkę z o.o., ale zwłaszcza w przypadku zmian właścicielskich w spółce skutkujących objęciem wszystkich udziałów przez jednego wspólnika. W takich sytuacjach zdarza się, że księgowość nie uwzględniają w swoich działaniach zmian związanych z objęciem wszystkich udziałów w spółce wieloosobowej przez jednego ze wspólników - nie zmieniając praktyki w zakresie płacenia składek. Niemiłą niespodzianką będzie, gdy po kilku latach w wyniku przeprowadzonej kontroli, ZUS wyda decyzję ustalającą kilkudziesięciotysięczną zaległość.


Podkreślenia wymaga, że to wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. (osoba prowadzącą pozarolniczą działalność), a nie spółka jest płatnikiem składek i jeśli w tym zakresie istnieją jakiekolwiek zaległości składkowe, to odpowiada za nie wspólnik, a nie spółka.


Co zatem zrobić, aby nie płacić składek ZUS?


Jeżeli celem przedsiębiorcy jest z jakichkolwiek względów uniknięcie obowiązków składkowych, należy wprowadzić w strukturę właścicielską drugiego wspólnika, niezależnie od wielkości objętych przez niego udziałów (może to być nawet jeden udział).

 

Zachęcam również do zapoznania się z artykułem, w którym adwokat Maciej Siwka wyjaśnia, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek uiszczania składek za członka zarządu  pełniącego funkcję na podstawie powołania.


Wróć
Czytaj też

Zasady ustalania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

18.01.2024
Osoby świadczące pracę w podmiotach leczniczych są szczególną kategorią pracowników, których wynagrodzenie wcale nie musi być ustalane zgodnie z powszechnie wszystkim znaną Ustawą z dnia 10 października 2022 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do niektórych pracowników podmiotów leczniczych może…

Zmiany w prawie pracy work-life-balance

11.04.2023
Dnia 4 kwietnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany objęte dwiema unijnymi dyrektywami tzw. rozwiązania work-life-balance. Wprowadzają one zmiany prorodzicielskie…

Zmiany w prawie pracy i kontrola trzeźwości – przykład zapisu w regulaminie pracy.

07.03.2023
Zmiany w prawie pracy to szereg nowych regulacji. Obok pracy zdalnej, kontrola trzeźwości jest tym tematem, który chyba najbardziej interesuje pracodawców. Przygotowaliśmy przykład zapisów regulaminowych, który będzie pomocą przy tworzeniu regulacji wenątrzzakładowych. Kontrola trzeźwości po zmianach w prawie pracy -…