Do góry

Obowiązek odprowadzania składek do ZUS przez wspólnika spółki z o. o.

27.10.2015 | Prawo w pracy

Prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki z o. o. nie zwalnia z obowiązku odprowadzania składek ZUS przez wspólnika spółki, gdyż posiadanie statusu jednoosobowego wspólnika takiej spółki stanowi tytuł dla odprowadzania składek w świetle ustawy z o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku.


Zgodnie z art. 6. Ust 1 pkt 5 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9 tejże ustawy, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Z kolei z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy systemowej wynika, że wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uważa się za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. Zgodnie zaś z art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (osoba prowadząca działalność pozarolniczą) podlega również ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Warto o tym pamiętać nie tylko podejmując decyzję o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej czy przekształceniu działalności jednoosobowej w spółkę z o.o., ale zwłaszcza w przypadku zmian właścicielskich w spółce skutkujących objęciem wszystkich udziałów przez jednego wspólnika. W takich sytuacjach zdarza się, że księgowość nie uwzględniają w swoich działaniach zmian związanych z objęciem wszystkich udziałów w spółce wieloosobowej przez jednego ze wspólników - nie zmieniając praktyki w zakresie płacenia składek. Niemiłą niespodzianką będzie, gdy po kilku latach w wyniku przeprowadzonej kontroli, ZUS wyda decyzję ustalającą kilkudziesięciotysięczną zaległość.


Podkreślenia wymaga, że to wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. (osoba prowadzącą pozarolniczą działalność), a nie spółka jest płatnikiem składek i jeśli w tym zakresie istnieją jakiekolwiek zaległości składkowe, to odpowiada za nie wspólnik, a nie spółka.


Co zatem zrobić, aby nie płacić składek ZUS?


Jeżeli celem przedsiębiorcy jest z jakichkolwiek względów uniknięcie obowiązków składkowych, należy wprowadzić w strukturę właścicielską drugiego wspólnika, niezależnie od wielkości objętych przez niego udziałów (może to być nawet jeden udział).

 

Zachęcam również do zapoznania się z artykułem, w którym adwokat Maciej Siwka wyjaśnia, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek uiszczania składek za członka zarządu  pełniącego funkcję na podstawie powołania.


Wróć
Czytaj też

Czy pracodawca może pytać o szczepienie na COVID-19?

13.12.2021
Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli pracowników i szczepienia na COVID-19. Czy pracodawca skontroluje pracownika, że zaszczepił się na COVID-19? Temat szczepień wzbudza obecnie wiele kontrowersji i jest przedmiotem dyskusji w środowisku prawniczym. Pojawiły się wątpliwości na temat tego, czy pracodawca…

Wynagrodzenie prokurenta i pełnomocnika a ZUS

14.06.2021
Czy wynagrodzenie prokurenta lub pełnomocnika z tytułu powołania podlega ZUS Składki ZUS a wynagrodzenie prokurenta i pełnomocnika Czy od wynagrodzenia wypłacanego prokurentom i pełnomocnikom spółek należy naliczać składki na ubezpieczenie społeczne? Odpowiedź zależy oczywiście od podstawy wypłacania tego wynagrodzenia –…

Pracownicze Plany Kapitałowe krok po kroku

22.04.2021
Podsumowanie całości regulacji dotyczących PPK - pisze Jacek Mąka radca prawny Ostatni dzwonek na wdrożenie PPK. Do dnia 23 kwietnia 2021 roku wszystkie podmioty zatrudniające (pracodawcy) objęte obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) są zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie…