Do góry

Klienci biznesowi

Kancelaria

Wsparcie software house’ów i GameDev

Tworzenie, rozwijanie oraz wdrażanie oprogramowania na zamówienie, to domena software house’ów – niezwykle rozwijających się w obecnych czasach firm. Nasza kancelaria już od dłuższego czasu udziela prawnego wsparcia zarówno software house’om jak i firmom zamawiającym u nich oprogramowanie.

Szybka reakcja na bieżące potrzeby naszych klientów z branży IT i elastyczność w planowaniu działań prawnych, to nasze priorytety w świadczeniu usług prawnych. W czasach szybkiego rozwoju technologicznego i nowych regulacji prawnych, nigdy nie pozwalamy naszym klientom zostawać w tyle.

Doradztwo prawne przy procesach stworzenia, wdrożenia i utrzymania oprogramowania

Zdajemy sobie sprawę, że projekt stworzenia, wdrożenia, czy też utrzymania oprogramowania wiąże się z wieloma wyzwaniami – w pierwszej kolejności jest to analiza wdrożeniowa określająca główne wizje rozwiązań, przez wybór efektywnej metody zarządzania, po terminowe i sprawne zakończenie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wiemy, że niezwykle istotna dla prawidłowego przeprowadzenia procesu wdrożenia oprogramowania jest komunikacja pomiędzy software house’m a klientem oraz prawidłowo skonstruowana umowa zabezpieczająca każdą ze stron i gwarantująca należyte wykonanie projektu.

Przeprowadzamy naszych klientów przez proces tworzenia i wdrożenia oprogramowania, udzielając im niezbędnego wsparcia prawnego – przygotowując kontrakty szyte na miarę danego projektu
i zapotrzebowania stron oraz biorąc udział w negocjacjach warunków współpracy. Nie zapominamy, że w całym procesie istotne jest dopasowanie się do dynamiki zespołu scrumowego, w tym dobra komunikacja z product owner’ami i scrum master’ami.

Nie obce nam są również inne popularne metody zarządzania projektami IT, takie jak DSDM, Waterfall, czy Kanban. Uważamy za niezwykle ważne, by prawnik, który obejmuje opieką projekt software’ house’u brał pod uwagę specyfikę danej metody zarządzania, która zastosowana jest w danym przypadku. Bez tego trudno jest zlokalizować i ocenić ryzyka prawne jakie mogą pojawić się w trakcie wykonywania umowy, albo zweryfikować źródło konfliktu między stronami.

Znane nam są główne bolączki software house’ów i ich kontrahentów: przedłużające się opóźnienia, groźby odstąpienia od umowy, postęp technologiczny niedający szans początkowym, przestarzałym rozwiązaniom, zmieniające się koncepcje, limit budżetowy, rozbieżność oczekiwań co do powstałego produktu, a w szczególności trudności z opanowaniem praktycznego wykorzystania powstałego oprogramowania w przedsiębiorstwie.

Jako kancelaria, pomagamy nie tylko firmom tworzącym lub wdrażającym oprogramowanie, ale również przedsiębiorcom, którzy z usług software house’u chcą skorzystać – posiadamy doświadczenie występowania po każdej ze stron takiej współpracy, co pozwala nam spojrzeć na nią kompleksowo i w oparciu o realne założenia.

Audyty Licencyjne IT

Dla naszych klientów przeprowadzamy również audyty, w ramach których weryfikujemy istotne kwestie mające nierzadko olbrzymi wpływ na funkcjonowanie ich biznesów, jak np.:

 • czy na pewno nabyto skutecznie autorskie prawa majątkowe albo licencję na oprogramowanie od developerów oprogramowania i pracowników,
 • czy klient jest uprawniony do tworzenia nowych wersji oprogramowania lub jego aktualizacji,
 • czy klientowi przysługuje rzeczywiście ważna licencja na funkcjonujące u niego w firmie oprogramowanie,
 • czy klient działa zgodnie zobowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi zarządzania danymi, ochrony prywatności i wykorzystywania technologii AI.

W wyniku dobrze przeprowadzonego audytu nierzadko okazuje się, że firma nigdy rzeczywiście nie nabyła praw autorskich do oprogramowania, którym posługuje się w swojej działalności albo musi współzarządzać prawami autorskimi do oprogramowania wraz z osobami trzecimi. Audyt pozwala odkryć liczne nieprawidłowości i wyznaczyć metody ich usunięcia lub ograniczenia. Niektóre z błędów mogą skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi, zatem jako Kancelaria zwykle rekomendujemy przeprowadzenie działań weryfikujących i naprawczych zanim skutki te w końcu wystąpią.

 • Umowy oraz spory z zakresu własności intelektualnej

Sporządzamy i weryfikujemy umowy z zakresu własności intelektualnej i uczciwej konkurencji
w branży IT, m.in.:

 • umowy licencyjne na oprogramowanie i utwory towarzyszące (np. dokumentacja techniczna, instrukcje użytkownika, komentarze do kodu źródłowego, materiały szkoleniowe, skrypty testowe),
 • Service Level Agreement (SLA),
 • Terms of Use usług chmurowych,
 • umowy NDA,
 • umowy dotyczące zakazu konkurencji,
 • umowy dotyczące ochrony know-how.

Nasza siedziba mieści się o krok od jedynego w południowej Polsce sądu własności intelektualnej w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Choć wiemy, że ścieżka sądowa jest ostatecznym krokiem w sporze, specyficzne zasady postępowania cywilnego dla sporów z zakresu własności intelektualnej, są nam bardzo dobrze znane.

 

Doradztwo prawne dla firm z branży GameDev

Oferujemy pomoc prawną dla przedsiębiorców z branży Game Development, zwłaszcza dla start up’ów gamingowych. Tworzenie czy portowanie gier komputerowych, budowanie gier i aplikacji mobilnych – to tematy nam dobrze znane.

Pomagamy dokonać wyboru odpowiedniej umowy licencyjnej na silnik oraz doradzamy prawnie przy tworzeniu grafiki, audio, storytellingu i szeroko pojętego UX/UI Designu. Przeprowadzamy naszych klientów przez proces wprowadzania gotowego produktu na rynek i jego monetyzacji.   

Wsparcie prawne w świecie gamingu jest niezwykle istotne z uwagi na konieczność poruszania się
w przestrzeni praw własności intelektualnej oraz prawa konkurencji. Nowym wyzwaniem jest również zastosowanie technologii AI przez game developerów.