Do góry

Klienci biznesowi

Kancelaria

Własność intelektualna i prawo AI

Jako Kancelaria, świadczymy na rzecz naszych klientów pomoc prawną z szeroko rozumianej dziedziny praw własności intelektualnej: prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz własności przemysłowej. Jesteśmy przygotowani na wsparcie naszych klientów w procesie zastosowania technologii sztucznej inteligencji (AI), ochrony jej modeli oraz baz danych służących do jej trenowania na potrzeby przedsiębiorstwa.

Wdrożenie AI ACT

Postęp przemysłowo-technologiczny w latach 20. XXI wieku nieuchronnie wymusi na przedsiębiorcach niemal każdej branży zastosowanie technologii AI w swojej działalności.

13 marca 2024 roku Parlament Europejski i Rada ustanowiły rozporządzeniem zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (AI Act). Akt w sprawie sztucznej inteligencji wprowadza zasady posługiwania się technologiami sztucznej inteligencji i nakłada na niektóre przedsiębiorstwa nowe obowiązki związane z posługiwaniem się AI, które będą miały zastosowanie do dostawców
i użytkowników systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka. Obowiązki nałożono również na użytkowników i innych uczestników łańcucha wartości AI (np. importerów, dystrybutorów, autoryzowanych przedstawicieli).

Nasza Kancelaria wspiera prawnie w procesie wprowadzenia do działalności naszych klientów systemów sztucznej inteligencji, która spełniać muszą warunki wskazane w AI Act, m.in.:

 • weryfikacja klienta pod kątem statusu uczestnika w łańcuchu dostaw AI,
 • weryfikacja zakazanych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji,
 • analiza ryzyka systemu sztucznej inteligencji i jego klasyfikacja,
 • pomóc w spełnieniu wymogów prawnych, jakie musi spełniać system sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka,
 • weryfikacja danych i zarządzania danymi systemu sztucznej inteligencji,
 • tworzenie dokumentacji i rejestrowania zdarzeń, monitorowania systemu po jego wprowadzeniu do obrotu oraz zgłaszania incydentów i przypadków nieprawidłowego działania,
 • pomoc w zapewnieniu przestrzegania zasady przejrzystości dostarczania informacji użytkownikom, nadzoru ze strony człowieka, solidności, dokładności i bezpieczeństwa,
 • wsparcie w wyborze konkretnego rozwiązania technicznego mające na celu osiągnięcie zgodności z wymogami, przy uwzględnieniu stanu techniki oraz postępu technologicznego i naukowego w tej dziedzinie,
 • pomoc w wyborze sposobu informowania użytkowników o stosowaniu systemu sztucznej inteligencji.

Przepisy przewidują wprowadzenie szeregu procedur i dokumentacji, w szczególności dla systemów, które wchodzą w interakcję z człowiekiem, są wykorzystywane do wykrywania emocji lub określania powiązań z kategoriami (społecznymi) na podstawie danych biometrycznych lub generują treści lub manipulują nimi (technologia deepfake). Nasza Kancelaria pozwoli dostosować dokumentację do obowiązujących regulacji.

Nowa regulacja prawna i idące za nią liczne, nowe obowiązki z pewnością stanowią wyzwanie dla polskich przedsiębiorców, którzy zamierzają stosować systemy AI wysokiego ryzyka. Nasza kancelaria pomoże dostosować organizację przedsiębiorstwa i przygotować je na spełnienie wszystkich wymogów, które zaczną być egzekwowane już zasadniczo od 2026 roku, a niektóre od 2027 roku. Obranie prawidłowej strategii już na samym początku ma niebagatelne przełożenie na koszty dostosowania działalności do nowej rzeczywistości prawnej.

Umowy i spory z zakresu własności intelektualnej

Posiadamy bogate doświadczenie w sporządzaniu umów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, m.in.:

 • Umowy o przeniesienie praw autorskich,
 • Umowy licencyjne i sublicencyjne,
 • Umowy o wspólny zarząd majątkowymi prawami autorskimi,
 • Umowy o rozpowszechnianie wizerunku,
 • Umowy o artystyczne wykonanie utworu,
 • Umowy o stworzenie utworu,
 • Umowy o nadzór autorski,
 • Umowy w zakresie ochrony baz danych.

Sporządzamy również kompleksowe umowy współpracy z zakresu IP dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Pomagamy dokonać wyboru odpowiedniego rodzaju umowy w stosunku do okoliczności i odpowiedniego zabezpieczenia interesów praw klienta. Przeprowadzamy również audyty autorskie weryfikujące wykorzystywanie utworów zgodnie z prawem oraz skuteczność nabycia praw autorskich, czy uprawnień licencyjnych do utworów.

Jesteśmy świadomi znaczenia danych – dane są dzisiaj nową walutą. Dlatego jako Kancelaria dużą wagę przykładamy do wyboru właściwych postanowień umownych dotyczących ochrony baz danych naszych klientów – weryfikujemy bazę danych naszego klienta pod względem zarówno prawoautorskim, jak i niezależnym od spełnienia przesłanek utworu oraz ochrony dany osobowych.

Jesteśmy również na bieżąco, jeśli chodzi o TDM’y (text and data mining), wykorzystywanie utworów do trenowania modeli sztucznej inteligencji, czy Digital Rights Management (DRM) – cyfrowe sposoby zarządzania dostępem do utworów.

Świadczymy pomoc prawną w rejestrowaniu znaków towarowych oraz poszukiwania ochrony dla modeli trenowania AI a także wygenerowanych produktów „AI Art”.

Reprezentujemy naszych klientów w sporach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, w tym naruszeniach zakazu nieuczciwej konkurencji.

Nasza siedziba mieści się o krok od jedynego w południowej Polsce sądu własności intelektualnej
w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Doskonale znane nam są specyficzne zasady postępowania cywilnego dla sporów z zakresu własności intelektualnej, w których zastępstwo procesowe strony przez profesjonalnego pełnomocnika jest objęte przymusem adwokacko-radcowskim.