Do góry

Klienci biznesowi

Kancelaria

TRANSAKCJE ZBYWANIA PRZEDSIĘBIORSTW, PRZEKSZTAŁCENIA, FUZJE (M&A)

Kancelaria adwokacka Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowicach od lat świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie transakcji zbywania przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części oraz przekształceń, fuzji i podziałów spółek prawa handlowego (M&A). Zespół kancelarii tworzą doświadczeni adwokaci, radcy prawni i prawnicy kompleksowo obsługujący klientów na każdym etapie procesu transakcyjnego, począwszy od audytu prawnego (due diligence), negocjacji warunków, przygotowania umów i dokumentacji po sfinalizowanie transakcji. Rozumiemy biznes, dlatego świadcząc usługi doradztwa prawnego w zakresie transakcji M&A kierujemy się przede wszystkim pragmatyzmem, szukamy rozwiązań praktycznych a jednocześnie gwarantujących bezpieczeństwo klienta i chroniących jego interesy. Staramy się dzielić wiedzą i wyjaśniać planowane procesy i ich skutki, tak, aby decyzja klienta była w pełni świadoma i odpowiadała jego założeniom biznesowym.

Adwokaci i radcy prawni naszej katowickiej kancelarii prawnej wielokrotnie reprezentowali klientów w procesach fuzji spółek (połączenie spółek przez przejęcie lub poprzez zawiązanie nowej spółki), przekształcenia spółek (przekształcenie spółki osobowej w kapitałową, przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego, przekształcenie spółki kapitałowej w osobową, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.). Nasza kancelaria prawna w Katowicach wspiera klientów w zakresie procesów związanych z aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółek prawa handlowego w zamian za udziały.

W przypadku transakcji, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa podobnie jak w przypadku procesu połączenie spółek koniecznym jest współdziałanie prawników różnych specjalizacji, w tym m.in. ekspetów z dziedzin: prawo pracy i prawo nieruchomości.

Zbycie przedsiębiorstwa - aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa w transakcjach obejmujących przedsiębiorstwo oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zbycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

Adwokaci naszej kancelarii reprezentują zarówno stronę zbywającą jak i nabywającą przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. W każdym jednak przypadku przygotowanie transakcji wymaga rzetelnej analizy prawnej i sporządzenia często skomplikowanej umowy zabezpieczającej interesy klienta.

Niejednokrotnie transakcja obejmująca przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa wykorzystywana jest do wprowadzenia zmian organizacyjnych w ramach grupy kapitałowej (aport przedsiębiorstwa do spółki w zamian za udziały). Wspieramy klientów w tych procesach, proponując najbardziej optymalne rozwiązania prawne.

W transakcjach zbywania przedsiębiorstw adwokat lub radca prawny kancelarii współpracuje z zaufanymi biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami, doradcami podatkowymi oraz notariuszami, działającymi nie tylko na terenie miasta Katowice, ale również terenie całego kraju.