Do góry

KIO uwzględnia odwołanie Kancelarii

03.08.2023 | Aktualności

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Kancelarii wniesione w imieniu naszego Klienta i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, w tym unieważnienie odrzucenia ofert odwołującego i powtórzenie czynności badania i oceny odwołującego.

Prawnicy Kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie dotyczącej przetargu na sprawowanie nadzoru i zarządzanie inwestycją dotyczącą budowy obwodnicy w Województwie Świętokrzyskim.

W postępowaniu wpłynęło łącznie 9 ofert, przy czym oferty kilku wykonawców, w tym naszego Klienta, zostały odrzucone.

Oś sporu koncentrowała się wokół ustalenia, czy w przypadku określenia wynagrodzenia ryczałtowego za realizację usług oraz określenia w SWZ, że przy obliczeniu ceny należy uwzględnić ryzyko wydłużenia czasu umowy w związku z wydłużenie realizacji inwestycji budowlanej o okres do 10 miesięcy, obliguje to wykonawców do takiego określenia ceny, jakby wydłużenie realizacji umowy było zdarzeniem pewnym. Klient uznał, że nie.

KIO podzieliła naszą argumentację, zgodnie z którą takie sformułowanie użyte w SWZ pozostawia wykonawcom dowolność w określeniu stopnia ryzyka wydłużenia kontraktu – i tym samym określeniu wpływu, jaki te hipotetyczne wydłużenie będzie wywierać na ostateczną cenę. Tym samym, jeden wykonawca może oszacować ryzyko na poziomie 0%, a inny na poziomie 100% i nie można uznać, aby odmienne sposoby oszacowania tego ryzyka i jego wpływu na cenę skutkować mogły obligatoryjnym odrzuceniem ofert.

Dzięki rozstrzygnięciu KIO, w ramach ponownej oceny ofert przez zamawiającego, nasz klient uzyska szansę na zawarcie umowy dotyczącej tej inwestycji.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych specjalizacjach?

Dowiedz się więcej » https://asiw.pl/klienci-biznesowi/prawo-zamowien-publicznych/

Wróć
Czytaj też

Kompleksowa obsługa prawna Generalnego Wykonawcy inwestycji infrastrukturalnej o wartości przekraczającej 17 mln złotych

05.09.2023
Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni obsługuje Generalnego Wykonawcę inwestycji drogowej na terenie województwa śląskiego o wartości przekraczającej 17 mln złotych, obejmującej przebudowę dróg o łącznej długości 3316 metrów.Radca prawny Adrian Achtelik – partner zarządzający kancelarii doradzał Generalnemu Wykonawcy…

W gorący lipiec wchodzimy z kolejnymi, pięcioma przekształceniami!

19.07.2023
Wakacje, wakacjami a temat przekształceń spółek u nas ciągle na czasie, bo lipiec to pięć kolejnych, które obecnie prowadzimy. Z dumą możemy powiedzieć, że trafią już do naszej Kancelarii przedsiębiorcy zainteresowani tematem przekształceń z terytorium całego kraju. A branże? No…

Prowadzimy rekrutację na stanowisko: aplikant radcowski / aplikant adwokacki

13.07.2023
Kancelaria Prawna ACHTELIK SIWKA I WSPÓLNICY Adwokaci i Radcy Prawni sp.p. z siedzibą w Katowicach już od ponad 10 lat świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, spółek, organizacji pozarządowych, podmiotów sektora publicznego, a także klientów indywidualnych. Prowadzimy rekrutację na stanowisko: APLIKANT ADWOKACKI - APLIKANT…