Do góry

KIO uwzględnia odwołanie Kancelarii

03.08.2023 | Aktualności

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Kancelarii wniesione w imieniu naszego Klienta i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, w tym unieważnienie odrzucenia ofert odwołującego i powtórzenie czynności badania i oceny odwołującego.

Prawnicy Kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie dotyczącej przetargu na sprawowanie nadzoru i zarządzanie inwestycją dotyczącą budowy obwodnicy w Województwie Świętokrzyskim.

W postępowaniu wpłynęło łącznie 9 ofert, przy czym oferty kilku wykonawców, w tym naszego Klienta, zostały odrzucone.

Oś sporu koncentrowała się wokół ustalenia, czy w przypadku określenia wynagrodzenia ryczałtowego za realizację usług oraz określenia w SWZ, że przy obliczeniu ceny należy uwzględnić ryzyko wydłużenia czasu umowy w związku z wydłużenie realizacji inwestycji budowlanej o okres do 10 miesięcy, obliguje to wykonawców do takiego określenia ceny, jakby wydłużenie realizacji umowy było zdarzeniem pewnym. Klient uznał, że nie.

KIO podzieliła naszą argumentację, zgodnie z którą takie sformułowanie użyte w SWZ pozostawia wykonawcom dowolność w określeniu stopnia ryzyka wydłużenia kontraktu – i tym samym określeniu wpływu, jaki te hipotetyczne wydłużenie będzie wywierać na ostateczną cenę. Tym samym, jeden wykonawca może oszacować ryzyko na poziomie 0%, a inny na poziomie 100% i nie można uznać, aby odmienne sposoby oszacowania tego ryzyka i jego wpływu na cenę skutkować mogły obligatoryjnym odrzuceniem ofert.

Dzięki rozstrzygnięciu KIO, w ramach ponownej oceny ofert przez zamawiającego, nasz klient uzyska szansę na zawarcie umowy dotyczącej tej inwestycji.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych specjalizacjach?

Dowiedz się więcej » https://asiw.pl/klienci-biznesowi/prawo-zamowien-publicznych/

Wróć
Czytaj też

Aspekty podatkowe w ramach SSE – kolejne szkolenie.

28.06.2024
Adwokat Daria Legierska, poszerzając swoje kompetencje zawodowe, uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez PCDK Progressio, a dotyczącym rozliczeń podatkowych firm działających na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Kluczowym aspektem warsztatów były zagadnienia związane nie tylko z ubieganiem się przedsiębiorców o uzyskanie decyzji…

Kancelaria ASIW na EuroScience Open Forum 2024 w Katowicach.

17.06.2024
Z przyjemnością informujemy, że mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w prestiżowym wydarzeniu Euroscience Open Forum (ESOF) 2024, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Kancelaria była reprezentowana przez radcę prawnego Martę Ostrowską-Wcisło. ESOF to jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w…

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową. Kolejne przekształcenie z udziałem naszego zespołu.

12.06.2024
Miło nam poinformować, że Infinity Glass, prężnie rozwijająca się firma z branży szklarskiej, przekształcił swoją formę prawną w spółkę komandytową. Dotychczas działalność prowadzona była w formie spółki cywilnej. To strategiczne posunięcie ma na celu optymalizację organizacyjną i podatkową, umożliwiając firmie…