Do góry

KIO uwzględnia odwołanie Kancelarii

03.08.2023 | Aktualności

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Kancelarii wniesione w imieniu naszego Klienta i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, w tym unieważnienie odrzucenia ofert odwołującego i powtórzenie czynności badania i oceny odwołującego.

Prawnicy Kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie dotyczącej przetargu na sprawowanie nadzoru i zarządzanie inwestycją dotyczącą budowy obwodnicy w Województwie Świętokrzyskim.

W postępowaniu wpłynęło łącznie 9 ofert, przy czym oferty kilku wykonawców, w tym naszego Klienta, zostały odrzucone.

Oś sporu koncentrowała się wokół ustalenia, czy w przypadku określenia wynagrodzenia ryczałtowego za realizację usług oraz określenia w SWZ, że przy obliczeniu ceny należy uwzględnić ryzyko wydłużenia czasu umowy w związku z wydłużenie realizacji inwestycji budowlanej o okres do 10 miesięcy, obliguje to wykonawców do takiego określenia ceny, jakby wydłużenie realizacji umowy było zdarzeniem pewnym. Klient uznał, że nie.

KIO podzieliła naszą argumentację, zgodnie z którą takie sformułowanie użyte w SWZ pozostawia wykonawcom dowolność w określeniu stopnia ryzyka wydłużenia kontraktu – i tym samym określeniu wpływu, jaki te hipotetyczne wydłużenie będzie wywierać na ostateczną cenę. Tym samym, jeden wykonawca może oszacować ryzyko na poziomie 0%, a inny na poziomie 100% i nie można uznać, aby odmienne sposoby oszacowania tego ryzyka i jego wpływu na cenę skutkować mogły obligatoryjnym odrzuceniem ofert.

Dzięki rozstrzygnięciu KIO, w ramach ponownej oceny ofert przez zamawiającego, nasz klient uzyska szansę na zawarcie umowy dotyczącej tej inwestycji.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych specjalizacjach?

Dowiedz się więcej » https://asiw.pl/klienci-biznesowi/prawo-zamowien-publicznych/

Wróć
Czytaj też

Kancelaria ASiW objęła obsługę prawną Inżyniera Kontraktu na inwestycji rozbudowa drogi DK94 w Olkuszu

21.03.2024
Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp.p. w Katowicach z dumą ogłasza, że została wybrana jako oficjalny partner prawny Inżyniera Kontraktu przy inwestycji rozbudowy drogi krajowej DK94 na odcinku w Olkuszu. Nasz zespół prawników będzie świadczył kompleksowe…

​Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 % udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Przełomowa Uchwała SN!

22.02.2024
Absolutnie przełomowa uchwała Sądu Najwyższego! Sąd Najwyższy w dniu 21 lutego 2023 roku podjął uchwałę,  w myśl której wspólników, który jest jednym z dwóch wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada w tej spółce 99% udziałów – nie podlega…

Nowy Rok, nowe przekształcenia za nami.

03.01.2024
Początek roku, to nie jest dla nas czas, żeby odpoczywać. Zaczynamy ten rok finalizując dwa projekty przekształceń w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  Pierwszym z nich jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. producenta farb, tynków oraz systemów ociepleniowych. Z…