Do góry

Katowicki Pakiet wsparcia przedsiębiorców 2.0

03.11.2020 | Prawo w biznesie

Pakiet wsparcia przedsiębiorców w Katowicach w związku z COVID-19
Wsparcie przedsiębiorców w związku z COVID-19

Program wsparcia przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 przygotowany przez władze miasta Katowice.

Tym razem temat związany z lokalnymi formami pomocy dla przedsiębiorców. Wsparcie dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami wynikającymi z podejmowanych przez władze centralne decyzji mających na celu walkę z koronawirusem płynie nie tylko z rządu, ale bowiem również ze strony samorządów.

Katowice wdrażają pakiet pomocowy dla podmiotów z branż:

  1. gastronomicznej;
  2. restauracyjnej;
  3. fitness i zdrowia fizycznego;
  4. parków rozrywki.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 2.0 opiera się na czterech filarach i zgodnie prezentowanym stanowiskiem Prezydenta miasta ma na celu utrzymanie miejsc pracy i przetrwanie katowickich firm.

1 FILAR Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 - Czynsze za lokale użytkowe należące do miasta Katowice.

Filar pierwszy przewiduje zwolnienie z czynszu najmu na okres jednego miesiąca, w którym na mocy przepisów przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Ze zwolnienia będą mogły skorzystać przedsiębiorcy którzy są najemcami lub dzierżawcami miejskich lokali i gruntów – stanowiących własność miasta Katowice, nie dotyczy to tym samym nieruchomości prywatnych mieszczących się w Katowicach.

Podstawa:

ZARZĄDZENIE NR 1268/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów będących najemcami lokali użytkowych, znajdujących się w zasobie Miasta Katowice.

2 FILAR Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 - Dzierżawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczych w Katowicach.

Analogicznie jak w punkcie 2 firmy działające na terenie Katowic będą uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z czynszu dzierżawnego za okres jednego miesiąca, w którym na mocy przepisów przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności. Na zwolnienie mogą jednak liczyć tylko przedsiębiorcy – dzierżawcy gruntów – należących do miasta Katowice.

Co istotne, dzierżawy powierzchni lub obiektów handlowych na katowickich targowiskach miejskich będą traktowane jak czynsze i podlegać zasadom z pkt 1.

Podstawa:

ZARZĄDZENIE NR 1270/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalania czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice

3 FILAR Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 - Umorzenie podatku od nieruchomości w Katowicach.

W ramach wsparcia kierowanego do lokalnych przedsiębiorców istnieje możliwość wystąpienia o umorzenie podatku od nieruchomości położonych w Katowicach, względnie złożenie wniosku o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości lub odroczenie terminu płatności tego podatku. Wniosek przedsiębiorcy może dotyczyć jednego miesiąca, w którym wskutek obostrzeń odnotował znaczący spadek przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

4 FILAR Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 - Obniżenie opłaty za odpady w Katowicach.

W ramach ostatniego filaru firmy, które mają podpisane umowy z miejską spółką MPGK Sp. z o.o. w Katowicach mogą uzyskać 50% obniżki na odbiór odpadów na okres jednego miesiąca. Nie dotyczy to przedsiębiorców mających podpisane umowy na wywóz odpadów z firmami prywatnymi.

Do kogo skierowany jest Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 2.0?

Choć nie wyrażono tego wprost, z uwagi na wielkość i rodzaj pomocy, w mojej ocenie Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 2.0 będzie atrakcyjny głównie dla najmniejszych, lokalnych firm.

Dla wielu mikroprzedsiębiorców każde wsparcie – w tym udzielone w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 – może być pomocne w utrzymaniu się na rynku. Istotnym jest jednak, aby procedury związane z udzielaniem pomocy były proste i szybkie.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 2.0 na dzień dzisiejszy przewiduje wyżej opisane wsparcie co do jednego miesiąca, niemniej obserwując dotychczasowe działania katowickich władz można zakładać, że kolejne „pakiety” wprowadzane będą stosownie do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej na obszarze województwa śląskiego.

Wszelkie formularze, wnioski i oświadczenia niezbędne do skorzystania z w/w form pomocy dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach.

Źródło: https://rawaink.katowice.eu/katowicki-pakiet-przedsiebiorcy-2-0/ Jeśli jesteście Państwo zainteresowani obsługą prawną i wsparciem prawnym Państwa firm w uzyskiwaniu i korzystaniu z innych form pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami koronawirusa COVID-19 zapraszamy do kontaktu (https://asiw.pl/kontakt/) w celu umówienia terminu spotkania z adwokatem lub radcą prawnym w biurze naszej kancelarii prawnej mieszczącej się w ścisłym centrum Katowic.


Wróć

Autorzy

Adrian Achtelik
radca prawny

  • kompleksowa obsługa prawna Klientów biznesowych
  • spółki prawa handlowego, przekształcenia, przejęcia, połączenia spółek
  • analizy stanu prawnego nieruchomości, umów inwestycyjnych, umów sprzedaży, umów związanych z korzystaniem z nieruchomości a także umów o roboty budowlane
  • prowadzenie wybranych spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

Czytaj też

Tarcza antykryzysowa 5.0 – Pomoc dla branż szczególnie dotkniętych.

19.10.2020
Analiza świadczeń i instrumentów ochronnych ustanowionych w ramach tarczy antykryzysowej 5.0 Kolejne instrumenty ochronne przyznane branżom szczególnym. Od 15 października 2020 roku rząd uruchomił kolejny wariant pomocowy dla przedsiębiorców w ramach przeciwdziałania skutkom gospodarczym epidemii wirusa SARS-CoV-2. Pomoc ta udzielana…

Tarcza 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%

10.07.2020
Obniżenie etatu w związku z tarczą 4.0. Tarcza antykryzysowa 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%. Nowe uprawnienia pracodawców. W przepisach tarczy antykryzysowej, 4.0. wprowadzono przepis, zgodnie z którym pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub…

Tarcza 3.0 – gwóźdź do trumny firm pożyczkowych

19.05.2020
Pakiet przepisów antylichwiarskich w tarczy antykryzysowej 3.0. Jaki wpływ będzie mieć regulacja tarczy antykryzysowej 3.0 na działalność firm pożyczkowych ? Ustawodawca stopniowo wiąże ręce firmom pożyczkowym, w tym przedsiębiorcom prowadzącym lombardy i działalność pożyczkową na uczciwych zasadach. Po obcięciu o…