Do góry

Prawo
w pracy

Za członka zarządu pełniącego swą funkcję na podstawie powołania, spółka nie zapłaci składek.

30.03.2014
Członek zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powoływany jest, co do zasady uchwałą wspólników. Wówczas łączy go ze spółką specyficzny stosunek prawny, zupełnie jednak odmienny niż stosunek pracy. Samo powołanie na członka zarządu oczywiście nie powoduje nawiązania stosunku pracy, niemniej nie wyklucza…

Dopuszczalność zawarcia przedwstępnej umowy o pracę.

22.12.2013
Obecnie wiele firm prowadzących postępowania rekrutacyjne i szukających doświadczonych specjalistów na określone stanowisko gotowych jest „poczekać” na pracownika, do czasu zakończenia jego dotychczasowego stosunku pracy/okresu wypowiedzenia. Pojawia się zatem pytanie jak odpowiednio zabezpieczyć zarówno interesy przyszłego pracodawcy, jak i pracownika…

Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Skutki w zakresie prawa pracy.

24.11.2013
Z sytuacjami przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę mamy do czynienia zarówno w razie sprzedaży/aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jak i w przypadku przejęcie i fuzji spółek. Ważne, aby poza skutkami ekonomicznymi takiego przedsięwzięcia przeanalizować również następstwa w zakresie…

Kiedy pracodawca ma obowiązek wprowadzić regulamin pracy?

29.07.2013
Co to jest regulamin pracy? Kiedy należy go ustanowić? Co powinien zawierać? Jaki jest tryb jego wprowadzania? To częste pytania zadawane przez przedsiębiorców, dlatego w dzisiejszym wpisie postanowiliśmy na nie odpowiedzieć. Regulamin pracy wg Kodeksu pracy Art. 9 § 1 Kodeksu…