Do góry

Prawo
w biznesie

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie. Aspekty prawne i podatkowe.

18.12.2014
Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym. To rodzaj zabezpieczenia wierzytelności, który cieszy się rosnącą popularnością i jest coraz częściej wykorzystywany, mimo początkowego braku akceptacji ze strony doktryny. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie należy do umów…

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. bez zmiany umowy spółki.

29.01.2014
W wielu przypadkach przedsiębiorcy decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczynają od stosunkowo niewielkiego kapitału zakładowego, przewidując w przyszłości jego podwyższenie czy to poprzez wkłady gotówkowe czy też wniesienie aportem nieruchomości, przedsiębiorstwa prowadzonego do…

Pożyczka dla Spółki z o.o. udzielona przez wspólnika.

20.10.2013
Niejednokrotnie wspólnicy spółek z o.o., zwłaszcza tych będących na początku swej działalności i posiadających niewielki kapitał zakładowy, spotykają się z problemem braku wystarczających środków finansowych na inwestycje, czy też nawet bieżącą działalność. Szybkim sposobem na pozyskanie funduszy dla spółki z…

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – krok po kroku.

16.09.2013
Na łamach bloga do tej pory omawialiśmy problematykę związaną z rejestracją, czy też funkcjonowaniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Co jednak w sytuacji kiedy wspólnicy dojdą do wniosku, że dalsze prowadzenie spółki z jakichkolwiek względów nie ma już dla nich sensu…

Skutki „ustawy śmieciowej” dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania.

02.06.2013
"Czym bliżej wejścia w życie zmian dotyczących odbioru odpadów komunalnych wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (zwaną popularnie „ustawą śmieciową”), która to obowiązki z tym związane…