Do góry

Prawo
w biznesie

REGULACJE PRAWNE POMOCNE PRZEDSIĘBIORCOM W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z KORONAWIRUSEM (COVID-19).

16.03.2020
OBAWY PRZED UTRATĄ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ - MOŻLIWOŚCI PRAWNE NA DZIEŃ 16 MARCA 2020 ROKU.                                                                                     1. Odrocz termin płatności podatku lub rozłóż go na raty. 2. Odrocz termin płatności składek ZUS lub rozłóż je na raty. 3. Renegocjuj umowy…

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – Jak podpisać zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym (KIR Szafir).

05.02.2020
Centralny Rejestr Beneficjentów - Jak podpisać zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym (KIR Szafir). Dwa sposoby podpisywania zgłaszania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy opatrzyć…

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kto ma obowiązek dokonać zgłoszenia?

24.01.2020
Od dnia 13 października  2019 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nałożono na niektóre podmioty gospodarcze, obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do nowopowstałego Centralnego Rejestru Beneficjentów…

Zmiana ustawy o KRS – 1 grudnia 2019 roku mija czas na aktualizację PKD!

18.10.2019
REGULACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA AKTUALIZACJI PKD W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w dniu 1 grudnia 2019 roku minie termin na…

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT jednak zaskarżalne.

28.10.2016
Z dniem 15 sierpnia 2015 roku znowelizowano art. 3§2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, znacząco ograniczając możliwość ochrony sfery prawnej podatników, którym wstrzymywano zwrot podatku VAT do czasu zakończenia weryfikacji…

Procedura rejestracji znaku towarowego (część II).

26.02.2015
Kontynuując poruszaną w poprzednim artykule tematykę procedury rejestracji znaku towarowego, przedstawiam analizę dalszej części postępowania w tym przedmiocie. Tym razem skupimy się na zagadnieniach związanych z działaniami Urzędu Patentowego. A. ANALIZA ZGŁOSZENIA Z reguły analiza dokumentacji zgłoszeniowej trwa z reguły…